Een gemiddelde Amerikaan is 92 maal rijker dan een Congolees. Is dat moreel aanvaardbaar?

Date: 12 September 2017

Introduction: Tom De Herdt (UAntwerpen) in MO*Magazine over staatsburgerschapsmeerwaarde in Congo en de rest van de wereld.

Er is weer een nieuw woord voor een oude realiteit, en ze werpt er ook een nieuw licht op. In zijn jongste boek definieert Branko Milanovic staatsburgerschapsmeerwaarde om aan te geven dat het inkomen dat iemand heeft voor twee derde bepaald wordt door waar die persoon geboren en getogen is. Als ik weet dat u in Congo geboren bent kan ik u zeggen dat een Amerikaan 92 keer rijker is en een Braziliaan 13 keer rijker dan u.  Link: http://www.mo.be/de-ontwikkelaars/staatsburgerschapsmeerwaarde