Werkzoekende ingenieurs terug aan de slag

Datum: 14 september 2017

Inleiding: Een viertal werkzoekende ingenieurs wordt tijdens een innovatiestage in een Vlaams bedrijf gecoacht door de Universiteit Antwerpen, dat van bij het begin nauw betrokken was bij het WINWIN-project. Opzet: langdurig werkloze ingenieurs re-integreren op de arbeidsmarkt.

Negen langdurig werkzoekende ingenieurs beginnen binnenkort aan een innovatiestage in een Vlaams bedrijf. Ze doen dit met behoud van hun uitkering en onder begeleiding van één van de vijf Vlaamse universiteiten: een WINWIN-formule. Het project behoort tot de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van UAntwerpen, en is opgezet vanuit het postgraduaat innoverend ondernemen voor ingenieurs.

In de laatste 12 maanden ontving VDAB 9096 vacatures voor ingenieurs. Op hetzelfde moment waren 2422 ingenieurs op zoek naar een job. Binnen deze groep drie opmerkelijke trends: een derde van de werkzoekende ingenieurs is langdurig (> 1 jaar) werkloos, meer dan een derde is ouder dan 50 en een relatief groot aantal beschikt over een buitenlands diploma. Vlaams minister van werk Philippe Muyters: “We hebben vandaag élk talent nodig om onze Vlaamse economie mee aan de top te houden. Met het WINWIN-project zorgen we ervoor dat langdurig werkloze ingenieurs opnieuw aansluiting krijgen bij de ontwikkelingen in hun branche.”

Gedurende 4 tot 6 maanden zullen 9 langdurig werkloze ingenieurs een bijscholingstraject volgen in combinatie met een stage in een bedrijf zoals Etap of Audi. Tijdens de stage worden de deelnemers intensief begeleid door iemand van de universiteit die heel goed weet hoe het eraan toe gaat in zo’n bedrijf. Raf Berkvens (Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen) zal een groot deel van de coaching van de Antwerpse deelnemers op zich nemen.

42 mensen schreven zich in voor het WINWIN-project. Meer dan 65% van de kandidaten hadden een diploma industriële ingenieurswetenschappen naast 20% burgerlijk ingenieurs en 15% bio-ingenieurs. Circa 40% was ouder dan 55 jaar. WINWIN is een proefproject dat slechts een beperkt aantal plaatsen kan aanbieden, en na interviews en selectie kunnen nu 9 mensen effectief aan een stage beginnen.

Na positieve evaluatie kan het project uitgebreid worden. De bedoeling is om de komende jaren telkens 10 werkzoekenden per jaar meer te laten deelnemen. Voorlopig zijn er middelen voorzien voor 4 jaar. Uiteraard hangt dit samen met de evaluatie van het pilootproject.Link: http://www.winwinproject.be/