Europese projectsubsidie voor 'WeTalent'

Datum: 19 september 2017

Inleiding: Europees consortium van negen instellingen voor hoger onderwijs, waaronder de Universiteit Antwerpen, gaat met Europees geld innovatieve onderwijstools maken voor talentontwikkeling.

In het kader van het Erasmus+ Key Action 2 programma ‘Strategische Partnerschappen’ heeft een consortium van acht instellingen voor hoger onderwijs en de European Honours Council een Europese projectsubsidie van 400.000 euro toegekend gekregen voor hun project ‘WeTalent’. Zij zullen tussen september 2017 en augustus 2020 tools ontwikkelen waarmee docenten studenten kunnen stimuleren om hun talent optimaal aan te spreken. Hanzehogeschool Groningen (NL) is coördinator van het project. Onze CIKO-stafmedewerker Marleen Eyckmans vertegenwoordigt de Universiteit Antwerpen, die deel uitmaakt van het consortium, en zal mee leiding geven aan het project.

WeTalent Wizard
Met het project WeTalent, Working in Europe to connect Talent development in higher education, willen de partners ervoor zorgen dat getalenteerde studenten in het Europese hoger onderwijs veel meer uitgedaagd worden. Zij stellen dat dit nu onvoldoende gebeurt en dat jonge mensen hun talent en vaardigheden, nodig voor een excellente start van hun maatschappelijke rol en carrière niet ten volle ontwikkelen. Deze studenten kunnen door te  weinig uitdaging zelfs het hoger onderwijs verlaten.

Hun docenten beter toerusten is een manier om meer uitdaging te realiseren. Ontwikkeling van tools in een internationale, innovatieve setting moet ertoe bijdragen dat jonge Europese high potentials zich optimaal kunnen ontwikkelen. De tools worden geïntegreerd in de WeTalent Wizard. Dit is een e-learning omgeving die ontwikkeld wordt in een internationaal proces van co-creatie, bestaande uit:

 • een zelfevaluatie-instrument voor docenten met betrekken tot de eigen visie op talentontwikkeling (MeTalent Mirror)
 • een instrument om talent te spotten (YouTalent Spotter)
 • een geïntegreerde e-mediatheek met teksten, beelden en filmpjes die docenten in staat stelt op onderzoek gebaseerde talentprogramma’s te implementeren in hun onderwijs (WeTalent e-Library).

Partners

De negen partners in het project zijn:

 • Hanzehogeschool Groningen (Nederland)
 • The International Centre for the Study of Giftedness (ICBF) van de Universiteit van Münster (Duitsland)
 • Metropolitan University College (Denemarken)
 • The Austrian Research and Support Centre for the Gifted and Talented (Oostenrijk)
 • Universiteit Antwerpen (België)
 • Universiteit Alexandru Ioan Cuza van Iasi (Roemenië)
 • Hogeschool Rotterdam (Nederland)
 • Universiteit Utrecht  (Nederland)
 • European Honors Council, een nieuw Europees netwerk voor mensen die zich bezig houden met talentontwikkeling in het hoger onderwijs.

De kick-off van het project is in oktober in Groningen. In juni 2018 organiseert de Hanzehogeschool Groningen een workshop van een week waarin docenten en studenten van alle partnerinstellingen samenwerken aan de ontwikkeling van de WeTalent tools. Op een afsluitend seminar in juni 2020 presenteert het consortium dan de complete WeTalent Wizard.

 Link: http://-