Buisjes houden asfalt altijd ijzelvrij

Date: 27 September 2017

Introduction: Op Campus Groenenborger werd een uniek stukje fietspad aangelegd. Er werden bijvoorbeeld buisjes in het wegdek verwerkt, waardoor ijzelvorming geen kans krijgt.

In 2016 opende de Universiteit Antwerpen het hoogtechnologische Gebouw Z op Campus Groenenborger, de nieuwe thuishaven van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen. De industrieel ingenieurs in spe gebruiken het gebouw als labo voor talrijke experimenten. Momenteel wordt de omgeving van het gebouw aangepakt, met onder meer wandelpaden en een fietspad, en ook daarvan wordt gebruik gemaakt om nieuwe technologieën toe te passen.

Zo kadert de aanleg van het nieuwe fietspad binnen het Road_IT-project. “In de meeste sectoren wordt dankbaar gebruik gemaakt van IT-applicaties om realtime monitoring te doen”, vertellen Karolien Couscheir en Geert Jacobs, verbonden aan de Road Engineering Research Section, onderdeel van de onderzoeksgroep Energy and Materials in Infrastructure and Buildings (EMIB) op UAntwerpen.

“Die gegevens leiden tot efficiëntere productieprocessen. In de asfaltsector gebeurt dat vandaag nog maar nauwelijks. Dit project brengt daar verandering in. Bedoeling is een geïntegreerd en coherent IT-procesbeheersingssysteem voor de gehele Vlaamse asfaltsector te ontwikkelen, met data over de grondstoffen, de verwerkingsomstandigheden en de herstellingen van een wegconstructie.”

Verwarmen van gebouwen
Meest in het oog springende aspect bij de aanleg van dit fietspad is de asfaltcollector van het project Heat Exchanging Asphalt Layers. “Er worden buisjes in het asfalt verwerkt”, legt onderzoeker Wim Van den bergh uit. “Door die buisjes stroomt water, dat in de zomer energie zal opnemen om in de winter te gebruiken als warmtebron om het asfalt boven het vriespunt te houden. De gewonnen energie wordt, met behulp van een warmtewisselaar, opgeslagen in de bodem en terug opgepompt wanneer gewenst.”

“Naast veiligheid omwille van het ijzelvrij wegdek, kunnen we er met die techniek ook voor zorgen dat spoorvorming en scheurvorming in het asfalt verminderd worden. Het systeem heeft nog een groot voordeel: slechts 20% van de gewonnen warmte is nodig om het fietspad sneeuw- en ijzelvrij te houden. De andere 80% kan gebruikt worden voor het (voor)verwarmen van nabijgelegen gebouwen.”

Veiligere fietspaden
Niets dan voordelen dus, besluiten de Antwerpse wetenschappers. “Het gaat hier immers om een combinatie van energiewinning, het verlengen van de levensduur van het wegdek en het vergroten van de verkeersveiligheid door minder schadepatronen en vorstvrije wegen. Veiligere fietspaden leiden bovendien rechtstreeks tot een vermindering van het aantal automobilisten op de baan, blijkt uit onderzoek.”

De asfaltsector volgt het project op de voet. Op 24, 25 en 26 september zakten vele aannemers en gemeentebesturen af naar de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Antwerpse universiteit voor een demo. Want ook andere technologieën, zoals het plaatsen van sensoren om vervormingen in de weg te meten en een nieuw ontwikkeld vezelversterkt asfalt, krijgen later een vervolgproject op grotere schaal.

fietspad met vloerverwarming

fietspad

fietspad met vloerverwarmingLink: http://www.uantwerpen.be/cypats