Gezocht: cyberpestberichten

Datum: 26 november 2013

Inleiding: Cyberpesten of iemand kwetsen met beledigende berichten via het internet of de gsm, is een groeiend probleem bij jongeren. Verscheidene studies geven aan dat één Vlaamse jongere op tien recent het slachtoffer was van cyberpesten.

In het wetenschappelijk project AMiCA (Automatic Monitoring for Cyberspace Applications) slaan een aantal onderzoeksgroepen van de universiteiten van Antwerpen, Leuven en Gent de handen in elkaar om een systeem te ontwikkelen dat automatisch kritieke situaties zoals cyberpestgedrag herkent op sociale netwerksites om zo een veilige internetomgeving te kunnen garanderen voor jongeren.

Om te kunnen bepalen wat cyberpesten is en hoe het kan worden herkend, zijn voldoende onderzoeksdata nodig van online pestgedrag. Daarom lanceren we een oproep aan slachtoffers en getuigen van cyberpesten, ouders en leerkrachten om zoveel mogelijk berichten beschikbaar te stellen die zij als cyberpesten beschouwen. Die berichten kunnen bijvoorbeeld e-mails zijn, sms'jes, chatgesprekken of berichten van Facebook, Netlog, Twitter en Ask.fm. De data worden anoniem behandeld en alleen gebruikt voor intern onderzoek. Ze worden in geen geval doorgegeven aan derden.

We willen alvast iedereen van harte bedanken die ons kan helpen om online cyberpestgedrag tijdig te ontdekken.

Cyberpestberichten kunnen via e-mail worden bezorgd aan het AMiCA-onderzoeksteam.

Contactpersoon: Véronique Hoste (CLiPS – UAntwerpen & LT3 - UGent): 0475 92 90 49 of veronique.hoste@ugent.be.Link: http://www.amicaproject.be