Laatstejaars kunnen één vak volgen aan UAntwerpen

Datum: 2 november 2017

Inleiding: Vanaf het academiejaar 2018-19 zullen uitblinkende leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs zich voor één opleidingsonderdeel kunnen inschrijven op de Universiteit Antwerpen.

De Universiteit Antwerpen zet al vele jaren in op de begeleiding van de eigen studenten. Sinds enkele jaren horen daar ook de zogenaamde honoursprogramma’s bij: de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten uit een opleiding krijgen extra leer- en ervaringstrajecten aangeboden. De faculteiten Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen pionierden op dit vlak, en ook andere faculteiten organiseren vandaag gespecialiseerde programma’s voor hun beste studenten.

Nu ontplooit UAntwerpen ook een honoursaanbod voor de sterkste leerlingen uit het secundair onderwijs. “Vanuit de scholen krijgen we geregeld de vraag of hun sterkste leerlingen een vak op de universiteit kunnen volgen”, vertelt Ann De Schepper, vicerector Onderwijs.

Aanbevolen door klassenraad

“De Vlaamse codex voor het hoger onderwijs biedt laatstejaars de mogelijkheid om zich voor maximaal 10 studiepunten in te schrijven aan een universiteit. De Universiteit Antwerpen stapte tot dusver niet mee in dat systeem, omdat leerlingen op die manier al een deel van hun leerkrediet moeten inzetten. Als ze niet slagen voor de universiteitsvakken, verliezen ze dat krediet. Dat heeft negatieve gevolgen voor hun echte start in het hoger onderwijs een jaar later.”

Om tegemoet te komen aan de vraag van de middelbare scholen én tegelijkertijd rekening te houden met de pijnpunten, werkte UAntwerpen een aanpak op maat uit. De Schepper: “Vanaf volgend academiejaar zal een laatstejaarsleerling zich voor één vak aan de universiteit kunnen inschrijven, maar uitsluitend met een aanbevelingsbrief van de klassenraad en met schriftelijke toestemming van de ouders als de leerling nog minderjarig is.”

Universiteit legt vakken vast

Belangrijk: deelname kan alleen indien het opleidingsonderdeel aan de universiteit wordt gevolgd in het kader van bijvoorbeeld een seminarie of een keuzevak in het laatste jaar van de derde graad ASO, TSO of KSO. De leerling zal vrij kunnen kiezen uit een beperkte lijst van vakken uit verschillende disciplines, die door de universiteit wordt samengesteld.

“Het is niet de bedoeling om van dit initiatief een onderdeel van het bestaande aanbod op het vlak van oriëntering en studiekeuze te maken”, aldus De Schepper. “Daarvoor hebben we onder meer de infodagen, de open lesdagen en workshops die in klassikaal verband kunnen gevolgd worden. Met dit honoursaanbod willen we excellente leerlingen een mooie kans bieden.”

Geïnteresseerde leerlingen en scholen kunnen zich alvast registreren op www.uantwerpen.be/honoursprogramma-secundair.Link: http://www.uantwerpen.be/honoursprogramma-secundair