De Noord-Zuidkloof overbruggen: Hulp, Handel of Herbergen?

Date: 6 November 2017

Introduction: Tom De Herdt (UAntwerpen) over Internationale inkomensongelijkheid in MO*Magazine.

Internationale inkomensongelijkheid: moreel onaanvaardbaar vanuit verschillende ethische perspectieven, maar wat zijn onze instrumenten om de noord-zuid-kloof te overbruggen? Naast Hulp en Handel wordt nu ook Herbergen op tafel gelegd: kan het herbergen van meer migranten deze kloof helpen dichten?Link: https://www.mo.be/de-ontwikkelaars/de-noord-zuidkloof-overbruggen-hulp-handel-herbergen