UAntwerpen is trots lid van het YERUN-netwerk

Datum: 8 november 2017

Inleiding: In het Europees Parlement werd het Young European Research Universities Network boven de doopvont gehouden. UAntwerpen maakt deel uit van het netwerk.

Het Young European Research Universities Network (YERUN) werd op 7 november gelanceerd in het Europees Parlement. Dit evenement met Europarlementslid Soledad Cabezón als gastvrouw bracht YERUN-leden samen met de Europese Commissie, leden van het Europees Parlement, Permanente Vertegenwoordigingen en tal van EU-belanghebbenden werkzaam in de domeinen onderzoek en onderwijs.

Een jaar na de opening van het Brusselse hoofdkwartier van YERUN heeft het netwerk al verschillende initiatieven genomen op het gebied van gezamenlijke programma's, onderzoeksworkshops en mobiliteitssubsidies voor onderzoekers, personeel en studenten van de deelnemende instellingen. In de toekomst volgen er nog activiteiten rond een pluriforme strategie om de inzetbaarheid van afgestudeerden te bevorderen.

Professor Juan Romo, voorzitter van YERUN, verklaarde: “YERUN steunt de oproep tot verdere investeringen in onderzoek en innovatie op EU-niveau. Laten we het succes van H2020 voortzetten en actualiseren om nog beter te werken, en zo de impact ervan te maximaliseren door te laten zien hoe het oplossingen biedt voor problemen waarmee we allemaal worden geconfronteerd.” Europarlementslid Soledad Cabezón (S&D) zette haar steun aan YERUN opnieuw kracht bij, en benadrukte: “We moeten er in KP9 voor zorgen dat er meer financiering en hulpmiddelen komen voor onderzoekers in het begin van hun loopbaan.”

Het lanceringsevenement was meteen een goede gelegenheid om de standpuntnota van YERUN over KP9 voor te stellen. Professor Tom van Veen, voorzitter van de YERUN-werkgroep rond EU-beleid, benadrukte: “KP9 moet als overkoepelend doel hebben om een ‚Äč‚ÄčEuropese onderzoeks- en innovatieagenda, geïnspireerd door mondiale uitdagingen en missies, te ontwikkelen en ook waar te maken.” “De standpuntnota van YERUN schetst verschillende specifieke aspecten om op te nemen in FP9”, zo stelde Keith Sequeira. De focus ligt op de volgende zes belangrijke aspecten: 

- Zorgen voor duurzame financiering om te voldoen aan de ambitie van Europa op het gebied van onderzoek en innovatie

- De maatschappij betrekken bij de creatie van kennis en innovatie

- Stimulansen en beloningen bieden voor een volledige implementatie van Open Wetenschap

- Erkenning geven aan een ruimere definitie van impact

- De steun voor onderzoekers in het begin van hun loopbaan opvoeren

- Indienings- en evaluatieprocedures herbekijken om de efficiëntie, transparantie, billijkheid en impact ervan te verbeteren

Dit evenement was ook het uitgelezen moment om het belang van EU-samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie aan te tonen: er werden 6 door de EU gefinancierde projecten gepresenteerd die door YERUN-leden werden gecoördineerd. 

Professor Anthony Forster, rector van de universiteit van Essex, mocht het evenement afsluiten. Hij besloot: “Door nieuwe perspectieven en sterktes aan te brengen in Europese discussies en door samen te werken aan initiatieven die een positieve impact hebben op Europese studenten, medewerkers en onderzoekers, zal YERUN zeer snel – zo hoop ik althans – een van de belangrijkste bijdragers worden aan onze concurrerende kenniseconomie.”Link: http://www.yerun.eu