Wetenschap in Europa: VisieLab leidt de weg naar betere MRI hersenscans

Datum: 10 november 2017

Inleiding: Snellere en betere MRI hersenscans: dat is de doelstelling van B-Q MINDED, een vierjarig Europees onderzoeksproject dat start op 1 januari 2018.

B-Q Minded
Het consortium zal worden geleid door onderzoeksgroep VisieLab (Universiteit Antwerpen), gespecialiseerd in beeldreconstructie, verwerking en analyse.

“Momenteel worden bijna uitsluitend kwalitatieve hersenscans opgenomen bij patiënten,” legt prof. Jan Sijbers, hoofd van VisieLab uit. “Dit wil zeggen dat de beeldintensiteit - of het contrast - van de verschillende hersenweefsels slechts relatief is, omdat het afhangt van de instellingen van de scanner en de software. Dit maakt dat een radioloog wel afwijkingen kan detecteren binnen één beeld, maar dat het quasi onmogelijk is om het contrast te vergelijken tussen opéénvolgende scans van een patiënt, laat staan tussen verschillende patiënten.”

Nochtans kan het beter, vervolgt Sijbers.  “Er bestaan wel degelijk MRI-methoden waarbij het contrast rechtstreeks gerelateerd is aan de onderliggende biofysische eigenschappen van het hersenweefsel. Deze kwantitatieve scans bieden veel potentieel om de diagnose te verbeteren. Alleen vergt de opname van deze kwantitatieve scans een veel langere scantijd, omdat het contrast als het ware gekalibreerd moet worden. Binnen VisieLab hebben we de laatste jaren enkele innovatieve beeldverwerkingsalgoritmes ontwikkeld, zoals super-resolutie reconstructie. Dankzij deze technologie hebben we de opnametijd al met een factor 2 kunnen verminderen. Dit biedt perspectief voor klinische toepassingen.”

In het B-Q MINDED project zal VisieLab, in samenwerking met de Universiteit van Sheffield, het Erasmus MC,  het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en het Jülich Forschungszentrum  deze algoritmes verder verfijnen. Bovendien zijn er 5 industriële partners actief betrokken, waaronder Siemens Healthineers en Icometrix. Door de nauwe samenwerking met de industrie zullen onderzoeksresultaten rechtstreeks geïntegreerd worden in oplossingen voor betere MRI diagnose van patiënten.

In het B-Q MINDED project zullen 15 doctoraatstudenten samenwerken om snellere kwantitatieve MRI beeldvorming te realiseren. Dit prestigieuze en ambitieuze project, met een totaalbudget van 3,9 miljoen euro, wordt door de Universiteit Antwerpen gecoördineerd. Het project werd in een zeer competitief Europees selectieproces (slechts 6% van de projecten wordt gehonoreerd) als beste geklasseerd van 394 ingediende projecten.

Je kan dit onderzoek actief volgen via: www.bqminded.euLink: http://www.bqminded.eu