Nieuw project onderzoekt hoe goed mangroves gewapend zijn tegen klimaatverandering

Datum: 1 december 2017

Inleiding: Stijn Temmerman (UAntwerpen) en zijn nationale en internationale collega's gaan koolstofopslag en sedimentaccumulatie in schorgebieden en mangroves bestuderen.

Wetlands in kustgebieden, zoals schorren en mangroves, zijn unieke getijgebonden ecosystemen, die kwetsbaar zijn voor een stijging van de zeespiegel. In zekere mate kunnen zij echter zelf weerstand bieden tegen deze uitdaging: hun hoogteligging neemt toe doordat ze tijdens overstromingen sediment accumuleren. Terzelfdertijd slaan ze via deze weg ook grote hoeveelheden koolstof op, wat kan helpen in de strijd tegen klimaatsverandering.

Stijn Temmerman en Jean-Philippe Belliard (Global Change Ecology Centre, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) ontvingen in december 2017 nieuwe projectfinanciering van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (www.fwo.be) om een pioniersstudie uit te voeren naar de terugkoppelingen tussen koolstofopslag, sedimentaccumulatie en zeespiegelstijging, in zowel schorren als mangroves. Terwijl er reeds heel wat kennis werd opgebouwd voor schorren, is dit project het allereerste dat modellen zal ontwikkelen die kunnen voorspellen hoe mangroves in de toekomst op zeespeiegelstijging zullen reageren.

Door de studie in beide ecosystemen, zullen Stijn en collega’s van KULeuven (Steven Bouillon en Gerard Govers), tesamen met Amerikaanse, Nederlandse en Aziatische partners, kennis opgebouwd in schorren kunnen toepassen op mangroves. Uiteindelijk zal het project een duidelijk beeld vormen hoe sterk mangroves én schorren gewapend zijn tegen de zeespiegelstijging.


Een LandSat satellietbeeld van de Sundarbarn mangroves (India en Bangladesh) (bron: NASA Earth Observatory) – een potentieel studiegebied.