Europa investeert in klimaatadaptatie-project in provincie Antwerpen

Datum: 5 december 2017

Inleiding: Onderzoek van UAntwerpen ligt aan de basis van project dat Vlaanderen wapent tegen grillige neerslagpatronen door klimaatsverandering.

Via het Interreg 2 Zeeën-fonds investeert de Europese Unie 1.3 miljoen euro in klimaatadaptatie in de provincie Antwerpen. Het gefinancierde project, PROWATER (‘Protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’), heeft als doelstelling om de veerkracht ten aanzien van droogte en extreme neerslag versterken aan de hand van zogenaamde ‘ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen’. Met andere woorden: de natuur (regenwater) efficiënt gebruiken om waterschaarste tegen te gaan, overstromingen beter te beheren en de waterkwaliteit op peil te houden. Tegelijkertijd worden parallelle projecten opgezet in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Het basisconcept van dit project werd geleverd door Jan Staes, Katrien Van der Biest en Patrick Meire, beide verbonden aan het Global Change Ecology Centre (vakgroep Ecosysteembeheer). Jan: “Met dit project kunnen we Vlaanderen echt voorbereiden op de grillige neerslagpatronen die ons in de toekomst te wachten staan. In tegenstelling tot wat vele mensen denken, is water een eerder schaars goed in Vlaanderen. Elke inwoner beschikt in Vlaanderen en Brussel slechts over 1700 kubieke meter drinkwater, wat in vergelijking met andere Europese landen erg weinig is.”

Door het identificeren, kwantificeren en demonstreren van de extra voordelen (ecosysteemdiensten) van de ecosysteem gebaseerde adaptatiemaatregelen, kan het volledige spectrum aan voordelen die worden geassocieerd met dergelijke maatregelen worden erkend, wat het draagvlak verder zal vergroten.

Heideherstel, een maatregel die potentieel erg goed is voor grondwateraanvulling. (Foto: Rasbak)Link: http://www.uantwerpen.be/ecobe