iFLUX levert sleutel tot efficiëntere bodemsanering

Datum: 7 december 2017

Inleiding: iFLUX, spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

Complexe bodemverontreiniging gaat vaak gepaard met een eindeloos lang en veel te duur saneringsproces. Oorzaak is de onzekerheid over wat er echt onder de grond beweegt. Traditionele metingen maken enkel een ‘snapshot’ van de verontreiniging in de bodem: met welke stof en in welke hoeveelheid is een bepaalde plek vervuild? De jonge spin-off iFLUX pakt het op een innovatieve manier aan en kijkt gedurende een langere periode naar de verspreiding van de vervuiling via het grondwater richting onze drinkwaterbekkens of woonzones. Zo ontstaat er een veel preciezer beeld van de verontreiniging en het risico, en kan de sanering efficiënter en sneller  gebeuren.

Inschatting risico’s
“We maken gebruik van onze eigen, gepatenteerde technologie”, leggen oprichters Goedele Verreydt en Tim Op ’t Eyndt uit. “Samen met een erkende bodemdeskundige stellen we een monitoringsplan op dat de waterflux bepaalt. Na de meetcampagne analyseren en interpreteren wij deze data, die vaak cruciaal zijn voor de deskundige om risico’s correct in te kunnen schatten en om de meest efficiënte saneringstechniek toe te passen.”

iFLUX opent op 7 december officieel haar deuren op het Wetenschapspark van de Universiteit Antwerpen in Niel. In de namiddag stelt iFLUX de technologie en het team voor en zullen bodemdeskundigen ANTEA en Arcadis hun ervaringen met de nieuwe technologie delen. Tot slot licht SGS de structurele samenwerking met iFLUX toe en het belang van een grondige validatie van de iFLUX-samplers.

Meteen een award
De nieuwkomer kan al meteen uitpakken met een prestigieuze award. In Kopenhagen sleepte iFLUX namelijk de NICOLE Innovation Award 2017 (zie bijlage) in de wacht, voor de meest veelbelovende en innovatieve technologie in het domein van bodembeheer.

 

iFlux
iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

iFlux team

iFlux team met  Tim Op ’t Eyndt, Filip Meesters en Goedele VerreydtLink: http://www.ifluxsampling.com