Mensenrechten en illusie van controle

Date: 26 February 2018

Introduction: De Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens is zeventig jaar. Bij MO*Magazine maakt Tom De Herdt (UAntwerpen) zijn analyse.

Jon Elster merkte eens op dat gezonde mensen niet alleen bereid zijn om tot de actie over te gaan, deze bereidheid tot actie berust deels ook op de illusie dat ze ook effectief iets kunnen veranderen: de illusie van controle. Daarvoor moet soms wat realistisch inschattingsvermogen wijken.  Alleen depressieve mensen zouden hun effectieve mogelijkheden veel realistischer inschatten, aldus Elster, en dus ‘om een situatie juist in te schatten moet je in een depressie verzinken’. Maar natuurlijk ‘zijn depressieve mensen niet gemotiveerd om wat dan ook te doen’ en vervallen we in een ander probleem.

Zou dit ook toepasbaar zijn op landen, of continenten?Link: https://www.mo.be/de-ontwikkelaars/mensenrechten-en-illusie-van-controle