IPSIG bouwt aan de gezondheidszorg van morgen

Datum: 8 maart 2018

Inleiding: 1100 toekomstige gezondheidswerkers leren interprofessioneel samenwerken op de Universiteit Antwerpen.

Het belang van interprofessioneel samenwerken in de gezondheidssector neemt almaar toe. UAntwerpen heeft die boodschap al lang begrepen, en organiseert deze week voor de veertiende keer de IPSIG-module. Op vrijdag 9 maart zetten 1100 studenten en een honderdtal tutoren met een plenaire sessie een punt achter deze leerrijke week.

IPSIG staat voor ‘Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg’. De Universiteit Antwerpen organiseert de module, in samenwerking met de Artesis Plantijn Hogeschool, de Karel de Grote Hogeschool, de Thomas More Hogeschool en de Hogeschool Zeeland. Zowat 1100 studenten nemen deel. Zij volgen een opleiding tot arts, verpleegkundige, vroedvrouw, kinesitherapeut, ergotherapeut, orthopedagoog, apotheker, psycholoog, maatschappelijk assistent, voedingsdeskundige of logopedist.

“Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg wordt alsmaar belangrijker. De problematiek van patiënten wordt complexer, waardoor meerdere zorgbeoefenaars bij eenzelfde patiënt betrokken zijn”, legt prof. Paul Van Royen, decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van UAntwerpen uit. “Verschillende beroepsgroepen hebben vaak uiteenlopende inzichten en belangen, onder meer bij ethische vragen, waardoor gezamenlijk overleg over de te nemen beslissingen noodzakelijk wordt.”

Efficiënt overleggen

Teamwork is dus het sleutelwoord. Tijdens de IPSIG-week leren de studenten onder begeleiding van een honderdtal tutoren om over de beroepsgrenzen heen samen te werken. Van Royen: “Het project streeft naar een samenwerking waarbij de patiënt centraal wordt gesteld, en waarbij de continuïteit en de kwaliteit van de zorg telkens geoptimaliseerd moet worden. Het is uniek dat studenten uit zo’n diverse opleidingen in de gezondheidszorg een week lang samen onderwijs volgen. Onze module werd al in binnen- en buitenland geprezen voor zijn origineel opzet.”

De onderwijsmodule bestaat uit hoorcolleges, zelfstudie, groepswerk, reflectie en feedback. Het merendeel van de activiteiten gebeurt in kleine groepjes. “De studenten werken met concrete casussen, die ze vanuit hun eigen stageterrein meebrengen”, legt coördinator Giannoula Tsakitzidis (UAntwerpen) uit. “Als lid van een interprofessioneel team leren ze hoe ze efficiënt kunnen overleggen met collega’s en andere experts binnen de gezondheidszorg, en ontdekken en onderzoeken ze de verschillende invalshoeken vanuit de andere beroepen.”

 Link: https://www.uantwerpen.be/nl/faculteiten/geneeskunde-gezondheidswetenschappen/nieuws/ipsig-mening-student/