52 626 inschrijvingen voor CurieuzeNeuzen Vlaanderen

Datum: 20 maart 2018

Inleiding: Liefst 52 626 kandidaten stelden zich kandidaat om in de maand mei de luchtkwaliteit in hun straat te meten tijdens CurieuzeNeuzen, een project van UAntwerpen.

Professor Filip Meysman (Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling, UAntwerpen) staat in voor de wetenschappelijke begeleiding van het project. Voor hem is het duidelijk dat “het thema gezonde lucht zeer sterk leeft, bij heel veel Vlamingen. Iedereen is curieus naar de situatie in zijn eigen straat. Daarnaast vinden de deelnemers het spannend om met z’n allen een uniek en groot wetenschappelijk experiment uit te voeren. En daarom willen tienduizenden gezinnen, bedrijven en organisaties mee meten.”

De selectie

Uit de kandidaten wordt nu een selectie van 20.000 meetpunten gemaakt. De data van deze meetpunten zullen door wetenschappers van UAntwerpen, VMM en VITO gebruikt worden om de huidige modelkaarten voor luchtkwaliteit te verbeteren. Dit is belangrijk omdat we zo beter de effecten op de gezondheid kunnen inschatten, en dus betere informatie en aanbevelingen kunnen bieden aan beleidsmakers. “De Vlaamse Milieumaatschappij is zeer tevreden dat tienduizenden burgers via CurieuzeNeuzen actief willen meewerken aan een beter milieubeleid,” aldus Katrien Smet, woordvoerster van VMM.

Om de beste selectie te maken hebben de wetenschappers in het CurieuzeNeuzen-team een gesofisticeerd algoritme uitgewerkt. Daarbij wordt rekening gehouden met onder andere volgende criteria:

- Een meetpunt aan een raam aan de straatkant op de eerste verdieping heeft voorrang.

- Maximale geografische spreiding over heel Vlaanderen.

- Er wordt in zoveel mogelijk verschillende leefomgevingen gemeten (verschillende straattypes, gesloten of open bebouwing, variatie in verkeersintensiteit), en dit op plaatsen waar zowel lage als hoge concentraties voorkomen.

De kandidaten komen eerstdaags via een persoonlijke email te weten of hun meetpunt geselecteerd is of op de wachtlijst staat.

Crowdfunding

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een innovatief wetenschappelijk project met een grote maatschappelijke meerwaarde. Maar ook met een grote financiële uitdaging. Daarom is het vanaf nu mogelijk om CurieuzeNeuzen financieel te ondersteunen via een crowdfundingsactie op www.curieuzeneuzen.be/steunons

Met de opgehaalde fondsen wil het team onder andere een educatief pakket voor scholen uitwerken. Met bijkomend onderzoek kan ook een sterk wetenschappelijk visitekaartje afgeleverd worden op Europees en internationaal vlak.

Giften vanaf 40 euro of meer komen in aanmerking voor een fiscaal attest via de Universiteit Antwerpen. Link: www.curieuzeneuzen.be