Het Dictee maakt comeback

Datum: 28 maart 2018

Inleiding: Antwerpse en Maastrichtse studenten vechten Belgiƫ-Nederland op het gebied van spelling uit op donderdag 29 maart.

Op donderdag 29 maart kruisen Nederlandse studenten van de Vertaalacademie in Maastricht en hun collega-vertalers van de Universiteit Antwerpen de taalkundige degens tijdens Het Dictee. Het wordt een klassiek duel tussen de lage landen, met als inzet een wisseltrofee voor de beste speller in de Nederlandse taal. Het dictee wordt geschreven en voorgelezen door auteur Ronald Giphart.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal
In 2017 kwam er een abrupt einde aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op de nationale televisie in Nederland en Vlaanderen. Jammer voor de studenten van de Vertaalacademie die deze uitdaging op het gebied van spelling wel konden waarderen. Voor alle taalvirtuozen is er goed nieuws: de Vertaalacademie Maastricht en de Universiteit Antwerpen hebben besloten deze spellingswedstijd tussen Nederland en Vlaanderen nieuw leven in te blazen.

Correcte spelling als hoogste prioriteit
Vertalers zijn iedere minuut van elke werkdag bezig met taal in het algemeen en spelling in het bijzonder. De meesten van hen hanteren het in de vertaalwereld gangbare ‘moedertaalprincipe’, waarbij je vanuit een of meerdere vreemde talen naar je moedertaal vertaalt. Voor de studenten uit Maastricht en Antwerpen is een correct gebruik van de Nederlandse taal hun hoogste prioriteit en meteen ook grootste uitdaging. Dankzij Het Dictee kunnen zij zich met elkaar meten. Tegelijkertijd willen de organisatoren met Het Dictee ook de aandacht vestigen op de teloorgang van het Nederlands onder jongeren, onder invloed van o.a. straat- en chattaal op sociale media en ontlezing.

Ronald Giphart
De organisatie heeft de Nederlandse auteur Ronald Giphart bereid gevonden het dictee te schrijven. Naast klassieke moeilijk te spellen woorden komen ook een aantal andersoortige taalkwesties (zoals veel gemaakte stijlfouten en grammaticale fouten) aan bod. De schrijver zal op 29 maart zelf in Maastricht aanwezig zijn om het dictee voor te lezen. Het deelnemersveld van Het Dictee bestaat uit studenten van de Vertaalacademie (bacheloropleiding tot vertaler-tolk) en studenten van de Universiteit Antwerpen (bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde en masteropleidingen in het vertalen en tolken).