Antwerp Tax Academy critical about conditional access to government website fisconetplus

Datum: 31 mei 2018

Inleiding: ATA requests restoring free consultation possibilities for the government website fisconetplus

In een uitvoerig gemotiveerd standpunt dat op de algemene ledenvergadering door de leden van ATA unaniem werd goedgekeurd, wordt besloten dat de FOD Financiën de mogelijkheid dient te herstellen om consulaties van de documenten en documentatie op de website Fisconetplus opnieuw mogelijk te maken, zonder verplichte voorafgaande aanmaak van een Microsoft-account. Het standpunt werd op de website van ATA gepubliceerd en kan hier worden geraadpleegd.Link: https://www.uantwerpen.be/antwerp-tax-academy