Antwerp Tax Academie kritisch over voorwaardelijke toegang tot overheidswebsite fisconetplus

Datum: 31 mei 2018

Inleiding: Lees het standpunt van ATA.

In een uitvoerig gemotiveerd standpunt dat op de algemene ledenvergadering door de leden van ATA unaniem werd goedgekeurd, wordt besloten dat de FOD Financiën de mogelijkheid dient te herstellen om consulaties van de documenten en documentatie op de website Fisconetplus opnieuw mogelijk te maken, zonder verplichte voorafgaande aanmaak van een Microsoft-account. Het standpunt werd op de website van ATA gepubliceerd en kan hier worden geraadpleegd.Link: https://www.uantwerpen.be/antwerp-tax-academy