Hoe sterk beschermen de kustmoerassen in 11 grote rivierdeltas het hinterland tegen stormvloed?

Datum: 2 juli 2018

Inleiding: Rebecca Van Coppenolle zocht het uit, en vond dat onder andere de Niger- en Mississippi delta's een sterke natuurlijke bescherming genieten tegen overstroming.

Laaggelegen rivierdelta’s zijn kwetsbaar voor overstroming. De risico’s worden ook groter, omdat steeds meer mensen in de delta’s wonen, en stormvloeden intenser worden door de klimaatverandering. Getijdemoerassen en mangroves kunnen een oplossing bieden: ze kunnen de golfsterkte sterk reduceren, en zo de impact van stormen fors doen afnemen. Rebecca Van Coppenolle en Stijn Temmerman (Global Change Ecology Centre, onderzoeksgroep Ecosysteembeheer) gebruikten nieuwe modellen om na te gaan hoe sterk dit effect is voor 11 van de grootste riverdelta’s in de wereld. Ze werkten samen met Christian Schwartz van de Universiteit van Utrecht, en publiceerden hun resultaten recent in het tijdschrift Estuaries & Coasts.

Rebecca: “We gebruikten een nieuw model om te berekenen hoeveel mensen en hoeveel land in het pad van een potentiële stormvloed liggen. We deden dit met en zonder de getijdemoerassen. Onze resultaten tonen relatief grote verschillen tussen de verschillende delta’s. De Mahakam delta in Indonesië, de Chao Praya in Thailand en de Niger in Nigeria genoten het meeste bescherming van hun moerassen, gevolgd door de Mississippi.”

Het model voorspelt niet wat de effecten zijn van een stormvloed op lokale schaal, maar geeft wel aan hoe de moerassen en mangroves op grotere schaal zorgen voor een sterke natuurlijke bescherming. Dit is momenteel vooral het geval in die delta’s waar de wetlands minder werden aangetast door menselijk ingrijpen, zoals de Ganges, de Niger en de Mississippi. Hier zou men sterk moeten inzetten op het behoud van deze wetlands. In andere delta’s zou inzetten op restoratie van getijdemoerassen of mangroves wel eens een veel grotere invloed kunnen hebben dan de aanleg van harde structuren zoals dijken.Link: http://www.uantwerpen.be/ecobe