Bodem bevat een van de sleutels tot klimaatakkoord

Datum: 4 juli 2018

Inleiding: Bodems van miljoenen jaren oud tonen hun rol voor een succesvol klimaatakkoord

Om de klimaatopwarming terug te dringen tot onder 2°C, speelt koolstofopslag in de bodem een belangrijke rol. Bodems kunnen immers een aanzienlijk deel van de door menselijke activiteit geproduceerde CO2 vastleggen. Om te voorspellen hoeveel koolstof de bodem kan opnemen, hebben wetenschappers bodems onderzocht van 100 tot maar liefst 3 miljoen jaar oud. Zo kunnen ze voorspellen welke factoren de koolstofopslag in de bodem op lange termijn bepalen en welke rol bodems spelen om de klimaatverandering tegen te gaan.

Een internationaal team van wetenschappers van o.a. de Universiteit Gent onderzocht een gebied in de Central Valley, in de staat Californië (VS), met een bodem van maar liefst 3 miljoen jaar oud. Lucia Fuchslueger (Global Change Ecology Centre, Onderzoeksgroep Planten en Ecosystemen) was één van de deelnemers aan de studie.

“De bodems in de Central Valley tonen aan hoe belangrijk bodemverwering op een termijn van miljoenen jaren is”, aldus prof. Pascal Boeckx, die vanuit de UGent het onderzoek coördineerde, en vaker samenwerkt met GCE. “Uit het verschil tussen een jonge en een oude bodem kunnen wij opmaken hoeveel koolstof de bodem kan opslaan en welke parameters dit bepalen.”

Gelijklopend met een veranderend koolstofgehalte in de bodem stelden de wetenschappers ook veranderingen vast in de beschikbare voedingsstoffen voor planten, en in de bacteriële gemeenschap in de bodem. Bacteriën spelen een cruciale rol voor het vastleggen van CO2 in de bodem.

Boeckx: “Door dit onderzoek hebben we een veel beter inzicht gekregen in de biologische processen die zich in de bodem afspelen, en in hoe die processen op lange termijn zullen verlopen. Met die kennis kunnen ecologen en biogeochemici modellen ontwikkelen om te voorspellen hoeveel CO2 kan worden vastgelegd in de bodem en welke rol dit speelt om het klimaatakkoord van Parijs te bereiken.” 

De onderzochte bodems in de Central Valley (ka = 1000 jaar). Jonge, vruchtbare bodems (links) kunnen vegetatie dragen en brengen het koolstofgehalte in evenwicht, terwijl oude bodems (rechts) weinig koolstof en mineralen bevatten en daarom weinig vegetatie kunnen ondersteunen en koolstof vastleggen (bron: UGent)

 Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/pleco/