"Stad legt best Airbnb-quota op per buurt"

Datum: 20 juli 2018

Inleiding: Ellis Neefs (UAntwerpen) analyseerde de impact van Airbnb op de woonmarkt.

Airbnb is alomtegenwoordig, ook in Antwerpen. Uit onderzoek van Ellis Neefs (UAntwerpen) blijkt dat de hoge concentratie van aangeboden slaapplekken in het historische centrum van de Scheldestad een groeiende druk uitoefent op de residentiële woonmarkt. Neefs adviseert het stadsbestuur maatregelen te nemen, zoals het opleggen van quota per buurt.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod/master-meertalige-communicatie/opleidingsinfo/scriptie-airbnb/