Hele wereld zakt af naar zomeruniversiteit

Datum: 27 augustus 2018

Inleiding: De Antwerp Summer University verwelkomt meer dan 400 deelnemers op intensieve cursussen.

Met 409 zijn ze, de deelnemers van de Antwerp Summer University, en ze komen uit liefst 70 verschillende landen. Aan de Universiteit Antwerpen dompelen ze zich onder in heel specifieke, intensieve cursussen. Die cursussen worden vaak georganiseerd in samenwerking met de stad Antwerpen en andere partners.

Anno 2018 is de Antwerp Summer University toe aan de negende editie. Het initiatief begon in 2010 kleinschalig, met drie verschillende programma’s en een zeventigtal deelnemers. De voorbije jaren groeide het project stelselmatig. Steeds meer bachelor- en masterstudenten, maar ook onderzoekers en professionals vonden de weg naar Antwerpen.

“En deze zomer verwelkomen we voor het eerst meer dan 400 deelnemers”, vertellen coördinatoren Sara Bervoets en Wannes Gijsels. “Zij komen uit 70 landen. Een kwart van de deelnemers komt uit België. Ook vanuit Nederland, Egypte, Italië en India zakken er grotere delegaties af, maar landen zoals Nepal, Syrië en Venezuela hebben ook een of meerdere vertegenwoordigers in de Scheldestad.”

Sterktes van de stad
Begin juli stonden er al zeven zomerscholen op de agenda, de andere negen worden einde augustus en begin september georganiseerd. Het gaat telkens om intensieve cursussen van een of twee weken. “De onderwerpen sluiten nauw aan bij de expertisedomeinen van de Universiteit Antwerpen. Denk maar aan de summerschools rond vaccinologie, jeugdliteratuur, of diversiteit en migratie.”

Meerdere cursussen belichten ook de specifieke sterktes van de stad Antwerpen. Zo zijn er programma’s rond ondernemerschap, fashion management en de diamantindustrie, en ook rond boekdrukkunst in de vijftiende en zestiende eeuw. Voor de organisatie van die cursussen werkt de universiteit nauw samen met de stad en met andere partners. De stedelijke overheid waardeert het werk van de Antwerp Summer University absoluut: zo biedt de stad de deelnemers telkens een ontvangst aan in het Felixpakhuis.

Summer school summer school

summer school

 Link: http://www.uantwerpen.be/asu