Acland's Video Atlas of Human Anatomy

Datum: 29 augustus 2018

Inleiding: Vanaf 1 september 20018 heeft de UAntwerpen toegang tot de online versie van deze Video Atlas.

Vanaf 1 september heeft de UAntwerpen een institutioneel abonnement op de Acland's Video Atlas of Human Anatomy. Het gaat hierbij om de online versie van de befaamde reeks anatomielessen gepresenteerd door professor Robert Acland.

In de Video Atlas worden aan de hand van ongebalsemde menselijke specimens de verschillende anatomische structuren en bewegingen getoond in korte filmpjes van niet meer dan 5 minuten. Na aanmaak van een kosteloze persoonlijke account kan men zichzelf ook testen met de aangeboden examens.

De link naar de Video Atlas is toegevoegd aan de catalogus en ook opgenomen in het overzicht van databanken op de website van de bibliotheek. De toegang verloopt automatisch op de campus op basis van IP herkenning. Ook buiten de campus is er toegang mits VPN-verbinding. Er is geen beperking in het aantal gelijktijdige gebruikers.Link: http://aclandanatomy.com