Investeren in infrastructuur is investeren in een duurzame maatschappij

Date: 17 September 2018

Introduction: Professor Wim Van den bergh in De Standaard en op Radio 1.

Al dertig jaar zijn we putjes aan het vullen. Volgens professor IW: bouwkunde aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen (UAntwerpen), Wim Van den bergh, wordt er momenteel enkel geïnvesteerd in 'oplapwerk': onderhoud en herstel van steeds meer putten en scheuren in de weg na een lange periode van vriestemperaturen en spoorvorming door het zware verkeer tijdens de zomer. Ook dat oplapwerk is noodzakelijk voor de veiligheid op de wegen, ook al wordt hieraan doorgaans het volledige budget besteed. Maar daarmee neem je de structurele gebreken niet weg. 

Het wegdek is ondertussen van slechte kwaliteit dat het oplapwerk steeds meer zal kosten. Onhoudbaar om van een duurzaam wegbeheer te spreken. In Nederland wordt elke zeven jaar de toplaag van wegen gefreesd en vernieuwd, zelfs zonder zichtbare schade. In Vlaanderen coaten we pas als je putten en scheuren gaat zien, te laat in dit geval want de onderbouw, het fundament, is hierdoor verzwakt.

De ingenieurs van de toekomst hebben zeker de nodige kennis om wegen voor de komende honderd jaar te bouwen, maar kunnen er niets mee als op de markt enkel de laagste aanbieder het werk mag uitvoeren. Hierdoor blijft de kwaliteit van wegen, bruggen en gebouwen eronder lijden.

Prof. Van den bergh relateert ook de noodzaak van investeringen aan de innovatiemogelijkheden en creativiteit van onze maatschappij.   Link: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/wim-vandenbergh/