Ook ADReM Data Lab ondersteunt ATA

Datum: 8 oktober 2018

Inleiding: ATA verwelkomt als bijkomende ondersteunende partner het ADRem Data Lab van het Departement Wiskunde-Informatica.

Dit opent verdere perspectieven voor toegepast fiscaal onderzoek, onder meer in de tweede onderzoekslijn rond 'ondernemen in de 21e eeuw en nieuwe technologieën'.

Het ADREM Data Lab van het departement Wiskunde-Informatica vervoegt de lijst faculteiten en departementen die ATA ondersteunen. Door geïntegreerd en interdisciplinair fiscaal onderzoek te verrichten, kunnen de onderzoekers van ATA bijdragen aan haar missie van ATA. De ondersteuning van ADREM Data Lab zal zich in het bijzonder richten op de onderzoekslijn inzake ondernemen in de 21e eeuw en nieuwe technologieën.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/antwerp-tax-academy/over-ons/ondersteunende-faculteiten/