Doctoranda Sarah Kuypers promoveert met glans

Datum: 7 december 2018

Inleiding: Doctoranda Sarah Kuypers heeft op 5 december 2018 met glans haar proefschrift openbaar verdedigd. Zij voerde een onderzoek naar de gezamenlijke verdeling van inkomen en vermogen en de toepassing ervan op de analyse van armoede, ongelijkheid en herverdeling.

Sarah verrichte haar doctoraatsonderzoek onder het promotorschap van Gerlinde Verbist en Ive Marx.

In haar onderzoek bestudeert ze de gezamenlijke verdeling van inkomen en vermogen en wat dit ons leert voor de analyse van armoede, ongelijkheid en herverdeling. Concreet worden onder meer de volgende vragen beantwoord:

  • 1) Op welke manier zijn de inkomens- en vermogensverdeling met elkaar gecorreleerd?
  • 2) Hoe kunnen we de beschikbare data en methoden aanwenden voor de gezamenlijk analyse van inkomen en vermogen?
  • 43) Op welke manier kunnen we informatie over beiden integreren in indicatoren van armoede, ongelijkheid en herverdeling?
  • 4) Wat leren de resultaten van het voorgaande ons met betrekking tot fiscaal en sociaal beleid (bv. vermogensbelastingen)?


Link: https://www.uantwerpen.be/en/about-uantwerp/organisational-structure/centres-and-institutes/antwerp-tax-academy/