Ook wetenschappers UAntwerpen beantwoordden uw vragen

Datum: 14 december 2018

Inleiding: Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek viert haar 90ste verjaardag met de 'wetenschapsagenda'.

Op welke vragen willen de Vlamingen dat de wetenschap een antwoord biedt? Waar houden de onderzoekers zich vandaag al mee bezig? En wat heeft Vlaanderen nodig om wetenschap nog meer op de kaart te zetten? Vandaag, tijdens het Kennismakers-evenement in Antwerpen, kaarten nationale en internationale experts de grote uitdagingen van onze maatschappij aan én vieren ze 90 jaar Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). De kers op de taart? De Vlaamse Wetenschapsagenda, samengesteld voor en door burgers.

Wat de toekomst van wetenschap betreft, zitten heel wat Vlamingen met vragen. Zo stuurden ze, na een oproep dit voorjaar, maar liefst 10 559 inspirerende vragen voor de wetenschap in: ‘Zullen we onszelf ooit kunnen teleporteren?’, ‘Hoeveel planten maken de stadslucht echt gezonder?’ en ‘Zullen robots ooit zelf creatief kunst kunnen maken?’ Experten bundelden alle vragen in een Vlaamse Wetenschapsagenda die Yanis (5 jaar) en Louisa (90 jaar), een van de jongste en de oudste vragenstellers, tijdens Kennismakers voorstelden.

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: “De Vlaamse Wetenschapsagenda is geen eindpunt, maar een levend document. Het is een instrument voor wetenschappers om nieuwe verbindingen aan te gaan met andere disciplines, met het bedrijfsleven, het beleid, organisaties… Tegelijk is het een informatiebron waarin burgers kunnen ontdekken hoe de wetenschap inzet op vragen die leven in de maatschappij en hoe ze zelf kunnen bijdragen aan onderzoek.”

De wetenschappelijke top 10

De meer dan tienduizend vragen werden door honderd experts samengevat in 82 thema’s. Voor elk thema werd vervolgens een overzichtelijke en toegankelijke fiche opgesteld die de ruggengraat van de Vlaamse Wetenschapsagenda vormt. Hieronder een top 10 van de thema’s waarover de meeste vragen werden gesteld. Het percentage vragen gelinkt aan het thema en een samenvattende vraag worden meegegeven.

1.      Fundamentele wetenschappen – 10%

‘Hoe verklaren we de verscheidenheid en complexiteit van de aarde?’

2.      Afval – 10%

‘Van afval naar grondstof, hoe doen we dat?’

3.      Natuurlijke grondstoffen – 9%

‘Zijn er grenzen aan de groei op onze planeet?’

4.      Bestuur, beleid en politiek – 9%

‘Hoe kunnen we het politiek bestuur verbeteren?’

5.      Omgang met dieren – 8%

‘Hoe zullen we in de toekomst omgaan met dieren?’

6.      Inclusieve samenleving – 8%

‘Hoe verklaren en vermijden we ongelijkheid en discriminatie?’

7.      Gedragsverandering – 7%

‘Zijn we in staat ons gedrag aan te passen in functie van een betere wereld?’

8.      Mobiliteit – 7%

‘De mobiliteit van morgen: welke weg kiezen we?’

9.      Voedselproductie – 7%

‘Duurzaam, veilig, gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen: een utopie?’

10.   Energie – 6%

‘Zal er straks nog genoeg energie zijn?’

Internationale kansen grijpen

De Vlaamse Wetenschapsagenda vormt een mooie doorslag van de wetenschappelijke vragen die vandaag bij de Vlamingen leven. Tegelijk zijn de verwachtingen hooggespannen: de burgers hebben het volste vertrouwen in de wetenschap om een antwoord te kunnen formuleren op uitdagingen en fundamentele vraagstukken in onze maatschappij. Uiteraard ziet het FWO ook een kans om zich hiermee op internationaal vlak verder te profileren.

Hans Willems, secretaris-generaal FWO: “We willen het publiek nog dichter bij de wetenschap brengen én wetenschappelijk onderzoek hoger op de kaart zetten. Vandaag zit wetenschap in Vlaanderen stevig op koers, al moeten we nog een tandje bijsteken om de Europa 2020-strategie te halen met 3% van het Vlaamse Bruto Binnenlands Product geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Kennis is een onmisbare grondstof, ook om internationaal te kunnen groeien. We zetten graag onze wetenschappelijke ambities verder en rekenen op de nodige steun om onze vooruitstrevende positie de volgende jaren te kunnen handhaven.”

Over Kennismakers

Al 90 jaar schept het FWO een gunstig klimaat voor wetenschappelijk onderzoek. En dat wordt gevierd met een rijkelijk gevuld wetenschappelijk programma, Kennismakers, rond onderwerpen als gezondheid en welzijn, de circulaire economie, migratie en asiel en artificiële intelligentie. Maar liefst 1.500 binnen- en buitenlandse wetenschappers komen in Antwerpen samen om terug te blikken op 90 jaar FWO én tegelijk nieuwe ideeën uit te wisselen over de toekomst.

 Link: www.vraagvoordewetenschap.be