UpToDate

Datum: 2 januari 2019

Inleiding: UpToDate vervangt vanaf 1 januari 2019 de databank Dynamed Plus.

Er wordt vanaf 1 januari 2019 opnieuw overgeschakeld naar UpToDate als tool voor klinische besluitvorming. De databank Dynamed Plus blijft nog toegankelijk tot 31 januari 2019. De toegang op de campus is op basis van IP-herkenning maar je kan UpToDate nu ook buiten de campus gebruiken na het aanmaken van een persoonlijke account bij de databank. De juiste link kan je vinden in het overzicht van databanken of de catalogus op de website van de bibliotheek.Link: https://www.uptodate.com/home/content