Economiestudenten bestuderen ethische vraagstukken rond AI

Datum: 4 januari 2019

Inleiding: UAntwerpen biedt haar economiestudenten een nieuwe cluster keuzevakken aan omtrent bigdatatechnologie.

De Universiteit Antwerpen geeft haar studenten handelsingenieur en TEW de keuze om nog specifieker in te zoomen op moderne technologieën op basis van big data en artificiële intelligentie. Veel bedrijven zien daarin namelijk grote opportuniteiten op het vlak van digitalisatie. Een van de vakken die UAntwerpen zal aanbieden, focust op de ethische vraagstukken die deze technologieën met zich meebrengen. “In die link tussen big data in de bedrijfsvoering en ethiek zijn wij de pionier in het Vlaamse universitair onderwijs”, zegt prof. David Martens.

In september 2019 zullen de studenten handelsingenieur en TEW van UAntwerpen kunnen kiezen voor een gloednieuw keuzevakkentraject omtrent data science. Hiermee wil de universiteit haar handelsingenieurs nog beter laten kennismaken met deze nieuwe disruptieve technologie en de potentiële impact op verscheidene sectoren. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar de financiële waarde voor specifieke bedrijven.

“Big data en AI kunnen worden gebruikt om logistiek te optimaliseren, om fraude op te sporen, om correcter te vertalen dan een menselijke tolk… De mogelijkheden zijn eindeloos” vertelt prof. dr. David Martens. “Zeker als bedrijfsleiders denken hun kosten te kunnen verminderen, onderzoeken ze graag de mogelijkheden van deze technologieën. Daarvoor worden veelal onze afgestudeerde studenten handelsingenieur en TEW ingeschakeld.”

Ethisch bewustzijn

Het is intussen duidelijk dat artificiële intelligentie op basis van big data op korte termijn ook zal kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld menselijke genen te bewerken. Martens: “In welke specifieke gevallen kan je zoiets wel of niet ethisch verantwoorden? Dat zijn vraagstukken waar onze studenten zich van bewust moeten zijn. Bovendien zien we binnen het hele AI-onderzoeksdomein dat ‘Ethical AI’ aan belang toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de ethische dilemma’s waarmee de zelfrijdende auto wordt geconfronteerd: als een aanrijding onvermijdelijk is, worden dan moeder met kinderwagen of drie bejaarden aangereden?”

“Toen we het nieuwe afstudeertraject rond big data en artificiële intelligentie uittekenden, stond het snel vast dat er een vak moest komen omtrent ethiek in data science. Aan UAntwerpen willen wij namelijk onze studenten handelsingenieur opleiden tot kritisch denkende beleidsmakers en ondernemers”, vertelt Koen Vandenbempt, decaan van de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie. “Een sterk ontwikkeld ethisch bewustzijn is daarvoor cruciaal. Wij vinden het enorm belangrijk dat onze studenten niet enkel de nieuwe technologieën leren kennen, maar ook zelf leren inschatten waar de ethische grenzen liggen.”

AI-onderzoekscentrum in The Beacon

In september opende UAntwerpen innovatiehub The Beacon in Antwerpen. Daar zijn zes onderzoeksgroepen van de universiteit gevestigd die elk onderzoek doen naar een specifiek onderwerp omtrent artificiële intelligentie, zoals voorspellingen op basis van data, naar privacy en naar algoritmes voor machine learning. “Verscheidene docenten van onze nieuwe keuzevakken zijn betrokken bij deze onderzoeksprojecten. Het is dankzij deze nauwe samenwerking dat onze studenten steeds op de hoogte zullen blijven van de nieuwste academische inzichten omtrent moderne technologieën”, aldus Martens.

Meer over het cross-disciplinaire AI-onderzoekscentrum van UAntwerpen via: https://antwerp.ai/Link: http://www.uantwerpen.be/handelsingenieur