Ik like dus ik ben

Datum: 16 januari 2019

Inleiding: Onderzoekers van UAntwerpen koppelden Facebookgegevens aan de politieke voorkeur van socialemediagebruikers.

Onderzoekers Peter Van Aelst (Sociale Wetenschappen), Stiene Praet en David Martens (Bedrijfswetenschappen en Economie) probeerden met een grootschalige studie te achterhalen wat Facebooklikes ons kunnen vertellen over iemands politieke voorkeur. De belangrijkste conclusies:

1.      Op basis van Facebooklikes zijn we vrij goed in staat om de politieke voorkeur van iemand te voorspellen.

  • In 60% van de gevallen kunnen we correct voorspellen of iemand zich links, in het midden of rechts op het politieke spectrum bevindt. Kiezers met een duidelijk links of rechts profiel kunnen we met een hogere betrouwbaarheid (66%) identificeren.
  • In 64% van de gevallen kunnen we correct voorspellen of iemand veel sympathie heeft voor een politieke partij. Onder veel sympathie verstaan we een score van 7 of meer op 10 op de vraag hoe groot de kans is om ooit voor die partij te stemmen.
  • In 36% van de gevallen kunnen we exact voorspellen voor welke partij iemand het meeste sympathie heeft op dit moment (dit lijkt weinig maar is substantieel beter dan willekeurig gokken wat leidt tot een accuraatheid van 1/7 = 14%). De partijvoorkeur voor nieuwere of meer extreme partijen laat zich ook heel wat beter voorspellen (40-50%) dan deze van de klassieke centrumpartijen.

2.      Ook niet-politieke interesses zoals muziek, films, boeken, festivals, … die je liket op Facebook zeggen iets over je politieke voorkeur. Zelfs zonder politieke Facebookpagina’s in rekening te brengen, kan politieke voorkeur accuraat voorspeld worden.

3.      Mensen met een verschillende politieke voorkeur hebben doorgaans ook andere interesses. De Facebookpagina’s die het meest gecorreleerd zijn met een bepaalde politieke voorkeur kunnen gebruikt worden om de bredere interesses van kiezers te omschrijven.

4.      Via een nieuwe index kunnen de Facebookpagina’s gerangschikt worden volgens politieke homogeniteit. De Facebookpagina’s van cafés, cultuur, boeken en evenementen hebben vaker een homogeen links of rechts publiek. Aan de andere kant brengen voornamelijk sport en TV-shows mensen met verschillende politieke voorkeur samen. In Vlaanderen hebben de meeste populaire pagina’s een gemengd publiek, en zijn de organisaties of personen met een uitgesproken rechts of links profiel veelal kleinere nichespelers.

Meer info over deze Facebookstudie van NWS DataLink: https://www.uantwerpen.be/nl/projecten/nws-data/facebookstudie/