Internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap

Date: 11 February 2019

Introduction: In november 2015 besliste de Algemene Vergadering (AV) van de Verenigde Naties om 11 februari uit te roepen tot de 'International Day of Women and Girls in Science'.

De AV roept VN-organen en VN-lidstaten op om aandacht te schenken aan de situatie van vrouwen in de wetenschap. Overheden, de academische wereld en middenveldorganisaties moeten deze dag aangrijpen om rond dit thema sensibliseren en acties ondernemen om ervoor te zorgen dat er voldoende vrouwen op dit terrein gevormd worden en beroepsactief zijn.

Ook wetenschapsters zelf zien het probleem en zoeken naar oplossingen. Zo spreekt Ingrid Robeyns, hoogleraar Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap, in het artikel ’Krijgen vrouwen in de wetenschap gelijke kansen?’ (2013) van een impliciete genderbias, die ertoe leidt dat bij gelijke handeling, prestatie of eigenschap, mannen positiever beoordeeld worden dan vrouwen.

Zie bovendien ook het onderzoek van dr. Jolien Voorspoels (UAntwerpen) naar gendergelijkheid in het hoger onderwijs dat zich specifiek toespitst op de inplementatie van gender-quota in de academische context. In haar proefschrift achterhaalt ze hoe er door academici wordt gedacht over quota, hoe deze effectief worden toegepast door de universiteit, en ten slotte wat de effecten ervan (kunnen) zijn.Link: http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/