Educatieve masters staan in startblokken

Datum: 12 februari 2019

Inleiding: De Universiteit Antwerpen krijgt accreditaties voor haar totaal vernieuwde lerarenopleiding.

In het academiejaar 2019-2020 gaan de educatieve masters van start op de universiteiten. De Universiteit Antwerpen zal in de vernieuwde opleidingen de nadruk leggen op een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk, met ook veel aandacht voor klasmanagement en specifieke onderwijsbehoeften.

Wie nu aan de universiteit studeert en leerkracht wil worden, moet eerst een masterdiploma behalen en daarna de specifieke lerarenopleiding (SLO) afronden. Dat zal ook in de toekomst nog kunnen (in één voltijds jaar of gespreid over twee jaar), maar vanaf volgend academiejaar wordt de lerarenopleiding ook volledig ingebouwd in het gewone bachelor-mastertraject. Dat betekent dat studenten die kiezen voor deze educatieve master bij het afzwaaien naast hun masterdiploma ook het diploma van leerkracht zullen verwerven.

“Een educatieve master heeft als doel om tegelijkertijd vakinhoudelijke én vakdidactische competenties op te bouwen, die waar mogelijk te integreren, en om daarnaast te zorgen voor voldoende algemeen didactische en pedagogische bagage, om zo startbekwame leerkrachten af te leveren”, zegt prof. Ann De Schepper, vicerector onderwijs van de Universiteit Antwerpen.

Diversiteit en grootstedelijke context

Een volledige educatieve master zal – afhankelijk van het domein – 90 of 120 studiepunten (anderhalf of twee jaar) omvatten. De Schepper: “In de bachelorjaren zullen reeds 15 studiepunten uit de lerarenopleiding kunnen worden opgenomen. Die ‘optie leraarschap’ wil studenten warm maken voor het mooie en bijzonder relevante beroep van leerkracht.”

In haar educatieve masters legt de Universiteit Antwerpen onder meer nadruk op een sterke wisselwerking tussen theorie en praktijk. Zo maakt een masterproef met een praktijkproject altijd deel uit van de opleiding. Daarnaast gaat er veel aandacht naar klasmanagement, naar specifieke onderwijsbehoeften en zorg, en naar diversiteit en lesgeven in een grootstedelijke context. De klassieke vakdidactieken, zoals geschiedenis of wiskunde, krijgen uiteraard een plek, maar worden aangevuld met nieuwe mogelijkheden, zoals Praktijk Algemene Vakken en maatschappelijke vorming.

Verkorte trajecten

De Universiteit Antwerpen heeft zeven educatieve masters in de steigers staan: Talen, Wetenschappen en Technologie, Economie, Maatschappijwetenschappen, Cultuurwetenschappen, Ontwerpwetenschappen, en Gezondheidswetenschappen. Drie opleidingen kregen al de zegen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Ook voor de vier overige opleidingen kreeg UAntwerpen al positieve feedback.

Houders van een masterdiploma die in de loop van hun carrière willen overstappen naar het onderwijs, kunnen een verkort traject van de educatieve master volgen. De Schepper: “In dat geval zal je voor de algemene onderwijskundige en pedagogische vakken kunnen kiezen uit verschillende versies die speciaal voor zij-instromers werden vormgegeven, met dag- en avondonderwijs, met onderwijs in Antwerpen, Mechelen of Turnhout, in samenwerking met de Centra voor Volwassenenonderwijs. Op die manier zorgen we voor een zo groot mogelijke flexibiliteit.”Link: http://www.uantwerpen.be/educatieve-master