Nieuwe databank: Migratieweb

Datum: 22 maart 2019

Inleiding: Migratieweb is een actuele juridische databank met Nederlandse en internationale informatie over migratie door Stichting Migratierecht Nederland.

De toegang verloopt via IP-herkenning met een beperking van 10 gelijktijdige gebruikers. Off campus gebruik via VPN is toegestaan.

Toegang voor UAntwerpen studenten en onderzoekers via de website van de UAntwerpen Bibliotheek.Link: https://www.uantwerpen.be/bibliotheek