Betere diagnostiek moet leiden tot verantwoorder antibioticagebruik

Datum: 2 april 2019

Inleiding: UAntwerpen, bioMérieux en Wellcome Trust coördineren VALUE-Dx, een Europees partnerschap om antimicrobiële resistentie te bestrijden.

De Universiteit Antwerpen, bioMérieux en Wellcome Trust lanceren VALUE-Dx, het eerste project van het Innovative Medicines Initiative (IMI) dat is opgestart door zes bedrijven gespecialiseerd in de in-vitrodiagnostiek, die de krachten bundelen met 20 niet-industriële partners. Samen willen ze antimicrobiële resistentie (AMR) bestrijden en zo de resultaten voor patiënten verbeteren. Het doel van VALUE-Dx is om de medische praktijk te sturen naar meer gepersonaliseerd en evidence-based voorschrijfgedrag en gebruik van antibiotica in de gemeenschapszorg, en dat door sterk in te zetten op klinische en kostenbesparende innovatieve diagnosestrategieën. VALUE-Dx wordt medegefinancierd door de Europese Commissie (IMI), de Wellcome Trust en particuliere bedrijven, met een totaal budget van ongeveer veertien miljoen euro over vier jaar.

De diagnostiek speelt een grote rol in de begeleiding van gezondheidsprofessionals en hoe zij infectieziekten behandelen. In de gemeenschapszorg worden antibiotica vaak overmatig gebruikt en onnodig voorgeschreven, wat AMR in de hand werkt. VALUE-Dx heeft als doel om op Europese schaal bewijs te leveren voor de relevantie van de diagnostiek in de strijd tegen AMR op medisch en economisch vlak, evenals voor de volksgezondheid. Hierbij gaat de aandacht vooral naar acute infecties van de luchtwegen opgelopen in de gemeenschapszorg, aangezien die het meeste aanleiding geven tot medische raadpleging en oneigenlijk gebruik van antibiotica. De resultaten van VALUE-Dx zouden van toepassing kunnen zijn op andere veel voorkomende infecties zoals urineweginfecties, bloedbaaninfecties (sepsis) en infecties van de luchtwegen opgelopen in ziekenhuizen.

Dr. Pierre Meulien, uitvoerend directeur van het Innovative Medicines Initiative (IMI): “De diagnostiek vormt een essentieel element in de strijd tegen AMR. Het verheugt mij dat IMI een project ondersteunt dat voor het eerst is opgezet door vertegenwoordigers van de diagnostische sector, in samenwerking met wereldwijd gerenommeerde experts uit een breed scala aan academische disciplines. Alleen door alle expertise te bundelen en op deze manier samen te werken, maken we kans om grote uitdagingen zoals AMR het hoofd te bieden."

Betere diagnostiek is broodnodig
"VALUE-Dx is een uniek multidisciplinair consortium dat kan rekenen op de deelname van clinici, microbiologen, gezondheidseconomen, sociale wetenschappers en de industrie”, zegt prof. dr. Herman Goossens van de Universiteit Antwerpen, die de leiding heeft over dit project. “De bedoeling is om medische en economische argumenten aan te dragen voor snelle diagnostiek als een zaak van algemeen belang in de strijd tegen antibioticaresistentie."

Herman Goossens
Prof. dr. Herman Goossens heeft de leiding over VALUE-Dx.

"Bij Wellcome steunen we dit Europese project echt voluit”, zegt Tim Jinks van Wellcome Trust. “De diagnostiek vormt een essentieel instrument om AMR mee aan te pakken, maar om het volledige potentieel ervan te realiseren, moeten we er veel meer op inzetten dan vandaag het geval is. De gemeenschapszorg is het eerste punt van zorg voor veel mensen met veel voorkomende infectieziekten, en een betere diagnostiek in deze instellingen zou het onnodig voorschrijven van antibiotica aanzienlijk kunnen indijken. Het VALUE-Dx-project zal ons een diepgaand inzicht verschaffen in de bepalende factoren voor de economische, regelgevende en beleidsmatige waarde van de medische diagnostiek, en zal de invoering van innovatieve diagnostische instrumenten in het dagelijks klinisch gebruik bevorderen."

Dreiging voor de wereldwijde volksgezondheid
“Diagnostische tests leveren bruikbare informatie op die essentieel is om tot gepast gebruik van antimicrobiële middelen te komen”, zegt Mark Miller, Executive Vice President en Chief Medical Officer bij bioMérieux. “Er is een sleutelrol weggelegd voor de diagnostische industrie in de strijd tegen AMR, en samen zullen we beter opgewassen zijn tegen deze dreiging voor de wereldwijde volksgezondheid. Wij zijn ervan overtuigd dat VALUE-Dx een doorbraak zal betekenen, omdat dit project de echte medische en economische waarde van de diagnostiek aantoont voor degelijk antibioticabeheer. Alleen zo kunnen we de doeltreffende werking van deze middelen behouden en de patiëntenzorg vandaag en in de toekomst verbeteren.”