Verjongingsmiddel maakt oud asfalt duurzamer

Date: 19 May 2019

Introduction: Asfaltsector en onderzoeksinstellingen ontwikkelen groener asfalt met 'verjongingsmiddelen'.

Op 20 en 23 mei 2019 worden de allereerste proefvakken met ‘verjongingsmiddelen’ voor asfalt aangelegd op de openbare weg. Deze nieuwe technologie laat toe om meer recyclage toe te passen in nieuwe asfaltmengsels. “Dit kan leiden tot een duurzamere wegenbouw “, zegt doctoraatsstudent Geert Jacobs (UAntwerpen).

Het zogeheten REjuveBIT-project draait rond duurzaam asfalt door gebruik van verjongingsmiddelen. Het wordt ondersteund door een tiental aannemers, asfaltproducenten, leveranciers en sectororganisaties die samenwerken met belangrijke wegbeheerders in Vlaanderen (Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen, Stad Gent en Agentschap Wegen en Verkeer). Het onderzoeksteam van prof. Wim Van den bergh van de Universiteit Antwerpen (Onderzoeksgroep Energy and Materials in Infrastructure and Buildings) coördineert het project, in samenwerking met het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw.

Duurzame wegenbouw

“Het Agentschap Wegen en Verkeer en het Havenbedrijf Antwerpen zijn kandidaat voor de aanleg van de allereerste proefvakken, het eerste vak in Retie en het tweede vak in de haven van Antwerpen”, legt doctoraatsstudent Geert Jacobs uit. “In totaal zullen er vijf proefvakken in Vlaanderen worden aangelegd, telkens uitgevoerd door andere aannemers en gebruikmakend van diverse verjongingsmiddelen. Op die manier worden deze nieuwe materialen – waarmee in onze buurlanden ook geëxperimenteerd wordt – grondig afgetoetst op de Vlaamse sector. Er wordt onder meer gekeken naar de noodzakelijke kwaliteit en ecologische meerwaarde.”

“Een verjongingsmiddel zorgt er namelijk voor dat het oude bitumen, in gefreesd asfalt, een duurzamer gedrag vertoont bij recycling. Alleszins, dat wordt zo geclaimd door de leveranciers en eerder onderzoek in het laboratorium toont het ook aan”, vertelt Jacobs. “Als dit op de weg ook gunstige resultaten oplevert – en dan bedoelen we duurzame, kwaliteitsvolle asfaltmengsels – dan leidt dit voor Vlaanderen tot een hoger en optimaler gebruik van oud asfalt. Zo wordt de ecologische voetafdruk van asfaltmengsels kleiner en werkt de sector mee aan een duurzamere wegenbouw.”

 

 

 Link: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/emib/rejuvebit/projectbeschrijving/