UAntwerpen bouwt mee aan Europese universiteit

Datum: 26 juni 2019

Inleiding: YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) krijgt fiat van Europese Commissie.

Europa geeft groen licht (en centen) aan de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe). “Onze alliantie zal de eerste voor iedereen toegankelijke Europese universiteit van de toekomst bouwen. De YUFE European University zal onze collectieve identiteit versterken en bijdragen aan een meer samenhangende Europese samenleving," zegt Herman Van Goethem, rector van UAntwerpen, de enige Belgische YUFE-partner.

Eind 2017 lanceerde de Franse president Emmanuel Macron zijn plannen om een nieuw Europa te creëren. Onderdeel van die plannen: de oprichting van grensoverschrijdende Europese universiteiten, die vanaf 2024 Europese diploma’s zullen uitreiken. De Europese Commissie volgde Macron en werkte het European Universities Initiative (EUI) uit.

De Universiteit Antwerpen kijkt wat onderzoek en onderwijs betreft al veel langer over de landsgrenzen. De universiteit greep deze kans en stapte in de YUFE-alliantie, samen met zeven andere universiteiten en zes geassocieerde partners uit in totaal tien Europese landen. UAntwerpen krijgt ook de nadrukkelijke steun van Stad Antwerpen, KMDA en Port of Antwerp.

Drie jaar financiering

YUFE diende een pilootproject in, en met succes: de Europese Commissie zet het licht nu op groen. Europa zal de alliantie, gecoördineerd door de Universiteit Maastricht, de volgende drie jaar financieren, en dat voor een maximaal bedrag van vijf miljoen euro.

“Met YUFE, een alliantie die zowat alle Europese regio’s bestrijkt, willen we een model voor een Europese Universiteit ontwikkelen”, legt Antwerps rector Herman Van Goethem uit. “De ambitie? Een niet-elitaire, mensgerichte universiteit met regionale en Europese impact uitbouwen. Alle partners zullen nauw samenwerken met de overheid, de industrie en de burgers uit hun regio, om kennis en talent te delen. Op die manier werken we aan het gedeelde doel om een sterker Europagevoel bij toekomstige generaties Europeanen te stimuleren.”

Student aan acht universiteiten

Toekomstige studenten van de YUFE European University mogen hun eigen studie samenstellen, waarbij ze kunnen kiezen uit het opleidingsaanbod van elk van de acht YUFE-universiteiten. Om toegang te hebben tot alle systemen en voorzieningen van deze universiteiten ontwikkelt de alliantie een speciale YUFE-studentenkaart, geldig bij alle deelnemende universiteiten.

“Officiële taal binnen YUFE is het Engels, maar studenten die een periode aan een universiteit in een ander land doorbrengen worden aangemoedigd en krijgen een aanbod om de taal van het gastland te leren”, aldus Van Goethem. “Als ze hun studie succesvol hebben afgerond, krijgen studenten een Europees diploma dat overal in Europa geldig is. Het diploma erkent niet alleen de academische prestaties van studenten, maar ook hun inspanningen op het gebied van mobiliteit, het aanleren van een nieuwe taal, professionele training en vrijwilligerswerk.”

Om de toegankelijkheid voor zoveel mogelijk studenten en geïnteresseerde burgers te garanderen, zal YUFE ook een virtuele campus oprichten. Studenten krijgen bovendien de kans om via vrijwilligerswerk bij te dragen aan de gemeenschap en zo een cultuur van wederzijdse ondersteuning te bevorderen in alle YUFE-steden. Op die manier worden studenten snel ondergedompeld in de lokale en regionale samenleving, als een soort van katalysator voor verdere Europese integratie.Link: http://www.yufe.eu/