Nieuwsgierige muizen worden minder snel ziek

Datum: 27 augustus 2019

Inleiding: Bram Vanden Broecke (UAntwerpen) onderzoekt de persoonlijkheid van knaagdieren.

Mensen met minder sociale contacten hebben minder kans om besmet te worden met bijvoorbeeld de griep. Bij muizen is dat evenwel andersom: het zijn net de eenzamere exemplaren die sneller ziek worden, blijkt uit onderzoek van Bram Vanden Broecke (UAntwerpen).

Als je met meer mensen in contact komt, heb je een grotere kans om een ziekte op te lopen zoals een verkoudheid of griep, omdat sociale contacten de kans op besmetting waarschijnlijker maken. Voor mensen lijkt het dus logisch dat meer sociale, extraverte individuen een groter risico lopen om geïnfecteerd te worden.

Maar wat met dieren? Kan ook de persoonlijkheid van dieren infectierisico’s beïnvloeden? Dat onderzochten Bram Vanden Broecke (Global Change Ecology Centre, Onderzoeksgroep Evolutionaire Ecologie) en zijn medeonderzoekers bij populaties van de veeltepelmuis, een knaagdier dat leeft in sub-Sahara Afrika. Vanden Broecke doet onderzoek naar de complexiteit van persoonlijkheid bij plaagdieren.

Blinde vlekken
De wetenschappers werkten met drie verschillende populaties van wilde veeltepelmuizen. “Om de twee weken vingen we heel wat dieren en gingen we wijzigingen in de populatiedichtheden na”, legt Vanden Broecke uit. “De veeltepelmuis plant zich enorm snel voort. Daarom was het erg belangrijk om om de twee weken te gaan kijken. We namen ook bloedstalen en deden persoonlijkheidstests op de dieren. Daarvoor brachten we de muizen in een speciaal daartoe ontwikkelde ‘arena’, waarin we het exploratiegedrag van de individuele muizen nauwgezet konden opvolgen. We observeerden hoe de dieren reageerden en interageerden met ‘blinde vlekken’ in de vloer van de arena. Hoe meer interacties, hoe nieuwsgieriger de muis.”

muis  Afrika
Wetenschappers onderzochten de infectierisico's bij veeltepelmuizen in Afrika

Zoals verwacht bleek dat individuen in gemeenschappen die dichter op elkaar leefden, vaker antilichamen hadden tegen ziektes. Dat wijst erop dat ze in aanraking waren gekomen met de ziekte. Maar tot hun verrassing zagen de onderzoekers ook dat avontuurlijke muizen minder kans op infectie hadden dan hun minder exploratieve soortgenoten.

Grotere overlap?
“Die resultaten verrasten ons toch. Persoonlijkheid bij dieren blijkt dus wel degelijk een effect te hebben op ziektetransmissie. We moeten nu onderzoeken hoe dat komt, ons resultaat is immers redelijk uniek. Een optie zou kunnen zijn dat minder avontuurlijke muizen een grotere overlap in activiteitsgebied hebben met andere muizen, waardoor er meer kans is om in contact te komen met geïnfecteerde buren. Een andere mogelijkheid is dat nieuwsgierige muizen een beter immuunsysteem zouden kunnen hebben.”

De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Ecology & Evolution.


Bram observeert de muizen in hun arenaLink: http://www.uantwerpen.be/gce