Schelde werd plots troebeler (en we weten niet waarom)

Datum: 5 september 2019

Inleiding: Wetenschappers UAntwerpen en NIOZ wijzen erop dat water niet nog troebeler mag worden.

ScheldeIn een artikel in het online tijdschrift Scientific Reports tonen onderzoekers van de Universiteit Antwerpen en het Nederlands Instituut voor Zee-onderzoek (NIOZ) aan dat de Belgische Schelde in 2008 plots troebeler is geworden. Waarom het aantal zwevende stoffen toenam is nog niet duidelijk, maar de evolutie is zorgwekkend voor het ecosysteem.

Estuaria zoals de Schelde zijn van nature troebel: door de getijdenbeweging wordt slib van de bodem telkens opgewerveld. De troebelheid is niet overal even groot: door een ingewikkeld samenspel van verscheidene mechanismen zijn er in elk estuarium een of meerdere zones waarin de troebelheid maximaal is. In de periode tussen 1995 en 2008 was het Scheldewater het meest troebel in het gebied juist stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Rupel, met weinig verschil tussen zomer en winter. Maar in 2008 is dit plots veranderd.

“Sinds 2008 stellen we vast dat in de winter het Scheldewater het troebelste is in de Beneden-Zeeschelde”, legt onderzoeker Tom Cox (UAntwerpen) uit.“ 
Lees meer