Thomas Machiels ontvangt aspirantmandaat van het Fonds voor Wetenschappeljk Onderzoek - Vlaanderen

Datum: 15 oktober 2019

Inleiding: Thomas Machiels, doctoraatsbursaal aan de Universiteit Antwerpen (Faculteit Ontwerpwetenschappen) ontving een aspirantmandaat 'Strategisch Basisonderzoek' van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).

In zijn doctoraatsonderzoek ‘Real Options for Real Urban Projects’ onderzoekt Thomas de toepassingsmogelijkheden van de economische real options theory om met een meer adaptieve en flexibele aanpak met onzekerheden om te gaan in de besluitvorming rond megaprojecten. De toepassingsmogelijkheden worden onderzocht door middel van pilootprojecten in Vlaanderen.

Promotoren van dit onderzoek zijn prof. Tom Coppens (UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen) en Dr. Tine Compernolle (Faculteit Bedrijfwetenschappen en Economie)Link: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/onderzoeksgroep-stadsontwikkeling/team/thomas-machiels/