YUFE bouwt aan een Europese universiteit

Datum: 7 november 2019

Inleiding: Op 7 november vond in Brussel de voorstelling plaats van de YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) tijdens de kick-off van het Initiatief 'Europese Universiteiten'.

Initiatief ‘Europese Universiteiten’ officieel gelanceerd

YUFE is een van de 17 allianties van Europese universiteiten die door de Europese Commissie zijn geselecteerd om de eerste modellen voor een Europese universiteit te ontwikkelen en te implementeren. Professor Martin Paul, voorzitter van de YUFE-alliantie en voorzitter van de Universiteit Maastricht (UM) die het consortium leidt, zei hierover: Onze alliantie van tien jonge universiteiten zal de eerste Europese universiteit van de toekomst uitbouwen die openstaat voor iedereen.” De YUFE-alliantie kondigde ook de benoeming aan van Dr. Daniela Trani als Managing Director. Zowel zij als de in Cyprus geboren UM-student Costas Georgiades namen deel aan het officiële kick-offprogramma.

Yufe

Studeren in heel Europa

De Europese YUFE-universiteit zal toekomstige studenten de mogelijkheid bieden om bij de samenstelling van hun curriculum te kiezen uit opleidingen die aan elk van de acht YUFE-universiteiten worden aangeboden. Om toegang te krijgen tot alle systemen en faciliteiten van deze universiteiten zal de alliantie een YUFE-studentenkaart invoeren die geldig is bij alle deelnemende universiteiten. De officiële taal van de YUFE-studieprogramma’s is het Engels, maar studenten die een periode aan een buitenlandse universiteit doorbrengen, worden aangemoedigd en ondersteund om de taal van het gastland te leren. Wanneer ze hun studie met succes hebben afgerond, ontvangen de studenten een Europees diploma dat overal in Europa geldig zal zijn. Het diploma zal niet alleen een erkenning vormen van de academische prestaties van de studenten, maar ook van hun inspanningen op het gebied van mobiliteit, taalverwerving, beroepsopleiding, job shadowing en vrijwilligerswerk voor de gemeenschap. Het YUFE-programma zelf besteedt ook veel aandacht aan de specifieke regio’s waarin de YUFE-universiteiten zijn gevestigd. Zo zal elke universiteit bijvoorbeeld samenwerken met lokale overheden, het bedrijfsleven en andere organisaties om stageplaatsen aan te bieden. Deze samenwerking is gebaseerd op specifieke uitdagingen die een grote rol spelen in de YUFE-regio’s. 

 Maatschappelijke verantwoordelijkheid

 “YUFE is gebaseerd op het principe van maatschappelijke verantwoordelijkheid, waarbij we in de eerste plaats de studenten vooropstellen bij alles wat we doen. Daarom spelen studenten al lang een leidende rol in ons initiatief en ze zullen dat ook in de toekomst blijven doen als lid van alle bestuursorganen en als medeoprichter van deze Europese universiteit”, zegt Daniela Trani. “Volgend jaar willen we de eerste pilootprogramma’s lanceren zodat studenten van alle achtergronden aan onze 10 partneruniversiteiten kunnen studeren – ook aan de geassocieerde partneruniversiteiten – maar ook de taal, de cultuur en de mensen in de YUFE-steden en -regio’s kunnen leren kennen. Een ander belangrijk element in YUFE is de inzetbaarheid van onze gediplomeerden. We werken samen met de publieke en private sector zodat onze YUFE-studenten competenties ontwikkelen die zijn toegesneden op de behoeften van de arbeidsmarkt en om er professionals van te maken die overal in Europa inzetbaar zijn.”

Over YUFE

De YUFE-alliantie (Young Universities for the Future of Europe) is een belangrijk strategisch partnerschap tussen tien jonge, onderzoeksintensieve universiteiten uit evenveel Europese landen, die hun krachten bundelen met vier geassocieerde partners die over kerncompetenties beschikken op het gebied van inzetbaarheid en inclusiviteit. De YUFE-alliantie wil een radicale verandering in het Europese hoger onderwijs teweegbrengen door zich te profileren als het leidende model voor een jonge, studentgerichte, niet-elitaire, open en inclusieve Europese universiteit. YUFE is een uniek ecosysteem dat universiteiten en gemeenschappen met elkaar verbindt en gebaseerd zal zijn op samenwerking tussen instellingen voor hoger onderwijs, de publieke en private sector en burgers uit heel Europa.

YUFE-partners:

 • Universiteit Maastricht (coördinator) – Nederland
 • Universiteit Carlos III Madrid – Spanje
 • Universiteit Antwerpen – België
 • Universiteit Bremen – Duitsland
 • Universiteit van Cyprus
 • Universiteit van Oost-Finland
 • Universiteit van Essex – Verenigd Koninkrijk
 • Universiteit van Rome Tor Vergata – Italië

Geassocieerde partners van YUFE:

 • European Entrepreneurs CMA-PME
 • Kiron Open Higher Education
 • Nicolaas Copernicus-universiteit van Torún – Polen
 • Adecco Group Frankrijk
 • Educational Testing Service Global
 • Universiteit van Rijeka – Kroatië


Link: http://www.yufe.eu