Plotse overlijden van ingenieur-architect, stedenbouwkundige en ruimtelijke planner: Jef Van den Broeck

Datum: 29 november 2019

Inleiding: De Faculteit Ontwerpwetenschappen meldt met grote droefheid het plotse overlijden van ingenieur-architect, stedenbouwkundige en ruimtelijke planner Jef Van den Broeck, emeritus ruimtelijke planning aan de KU Leuven. Hij heeft een onmiskenbare stempel gedrukt op de praktijk en de theorie van de Vlaamse ruimtelijke planning.


Als medeoprichter en voormalig directeur van Studiegroep Omgeving (1973-1997) heeft Jef meegewerkt aan de opmaak van vele stedenbouwkundige studies, streekvisies, gewestplannen, structuurplannen en uitvoeringsplannen in Vlaanderen en in het buitenland. In het bijzonder heeft Jef een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van de stad Antwerpen en de Antwerpse regio. Zo lag hij mee aan de basis van belangrijke stadsvernieuwingsprojecten zoals het Eilandje, Spoor-Noord, Nieuw-Zuid, de herinrichting van de kaaien en vele andere projecten.

Jef wist als niemand anders zijn praktijkwerk te combineren met academische reflectie en onderwijs. Hij was een van de grondleggers van de methodiek van de structuurplanning in de jaren 1970, en later de strategische planning en het geïntegreerde gebiedsgericht beleid. Hij was een bezield lesgever en mentor voor verschillende generaties van ruimtelijke planners, als hoogleraar aan de KU Leuven en als docent aan het Henry Van de Velde instituut, en later de Artesis hogeschool. Jef was de intellectuele vader en oprichter van de master Stedenbouw en Ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen. Hij kende ook een breed Belgisch en internationaal netwerk van planners en academici.

Jef was tegelijk dromer en pragmaticus. Hij ontwikkelde radicale visies voor een betere wereld, maar was ook steeds begaan met dagdagelijkse strategieën om die visies in de realiteit te brengen. We zullen Jef vooral herinneren als een warm persoon, constructief kritisch, begeesterend, maar ook steeds bereid om te luisteren en te zoeken naar gedeelde termen. De UAntwerpen meldt haar medeleven aan de echtgenote van Jef, zijn kinderen en de familie.Link: http://www.uantwerpen.be/ontwerpwetenschappen