Voetbal en wetenschap vinden elkaar in 'Club Brugge Leerstoel'

Datum: 29 november 2019

Inleiding: UAntwerpen en Club Brugge zetten unieke Leerstoel op over de voetbalonderneming van morgen.

Op dinsdag 3 december 2019 lanceren UAntwerpen, het Universiteitsfonds, de Faculteit Rechten en Club Brugge een nieuwe academische Leerstoel. Doel van deze vierjarige Leerstoel is de verdere professionalisering van de voetbalwereld en de voetbalonderneming van morgen te onderzoeken.

De komende vier jaar is de ‘Club Brugge Leerstoel’ actief binnen de Onderzoeksgroep Onderneming & Recht van de Universiteit Antwerpen (2019-2022). De Leerstoel biedt een platform voor onderzoek en dienstverlening over de nationale en internationale juridische context waarin een voetbalonderneming zich begeeft, alsook voor de professionalisering ervan. Belangrijke aandachtspunten die binnen de Leerstoel aan bod komen zijn onder meer het regulatoir klimaat, de organisatie van de governance van een voetbalonderneming, het compliance-perspectief om na te gaan of een voetbalonderneming in overeenstemming werkt met de geldende wet- en regelgeving en tenslotte ook het beleid rond corporate social responsibility (CSR).

Unieke samenwerking

Voetbalclub Club Brugge en prof. dr. Robby Houben van de Universiteit Antwerpen namen samen het maatschappelijke initiatief om een wetenschappelijk kader te creëren voor de professionalisering van de voetbalonderneming van morgen. De samenwerking tussen Club Brugge en de Universiteit Antwerpen is uniek: nog nooit werd er een wetenschappelijke en academische samenwerking van die aard op touw gezet tussen beide sectoren.

Vincent Mannaert van Club Brugge vertelt over de beweegredenen om de Leerstoel op te richten: "De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij.”

Lezingen en congressen

Professor Robby Houben, die als leerstoelhouder het onderzoekstraject in goede banen zal leiden, vertelt over de grote ambitie van de nieuwe Leerstoel: “De ‘Club Brugge Leerstoel’ draagt bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan. Het onderzoek zal in hoofdzaak bestaan uit een doctoraatstraject in de rechten, maar er zullen ook lezingen en/of congressen worden georganiseerd. We zijn Club Brugge enorm dankbaar dat ze samen met de Universiteit Antwerpen deze uitdaging willen aangaan. Het maatschappelijk initiatief van Club Brugge bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking."

Wie de ‘Club Brugge Leerstoel’ financieel wil steunen, kan dit doen via een vrijblijvende gift op het bankrekeningnummer BE42 7310 4624 7854 van het Universiteitsfonds Antwerpen (op naam van Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13) met vermelding: “Club Brugge Leerstoel fiscaal attest”. Een gift vanaf 40 euro geeft recht op een belastingvermindering van 45%.Link: https://www.uantwerpen.be/clubbrugge-leerstoel