Beste masterscripties Spaans bekroond

Datum: 3 december 2019

Inleiding: De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte reikte de Prijs Pierre Wildiers 2019 uit.

De Faculteit Letteren en Wijsbegeerte reikte op 28 november 2019 haar jaarlijkse Prijs Pierre Wildiers uit aan twee masterproeven over het Spaans uit de masters in de taal- en letterkunde / taalkunde en de masters in het vertalen / tolken.

De winnaars van de Prijs Pierre Wildiers 2019 zijn Noa Van Eynde uit de master taal- en letterkunde en Ymke Verschueren uit de master vertalen. Noa onderzocht het taalkundige fenomeen 'a ver' als discoursmarkeerder, terwijl Ymke de mogelijkheden van gamification in het Spaanse vreemdetalenonderwijs uitdiepte.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/faculteit-letteren-en-wijsbegeerte/studeren-onderwijs/prijs-wildiers/