Tweede prijs voor Machteld Laureyns en Thomas Vanoutrive

Datum: 10 december 2019

Inleiding: Op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) in Leuven hebben Machteld Laureyns en Thomas Vanoutrive (Onderzoeksgroep Stadsontwikkeling) samen met Huib Huyse (HIVA-KULeuven) de tweede prijs weggekaapt met hun bijdrage 'Participatie en Onderzoek Combineren via Burgerwetenschap: het Voorbeeld van Straatvinken'.

De jury apprecieerde de voorstelling van het Straatvinken project als 'een voor de jury nieuwe manier om burgers te betrekken bij het mobiliteitsbeleid.' en de jury stelt ook nog  'Het paper is goed opgebouwd, helder en duidelijk geschreven.'

Daarnaast won Thomas Vanoutrive samen met Kobe Boussauw (Cosmopolis-VUB) de originaliteitsprijs met hun paper 'Vlieg liever vanop een klimaatneutrale luchthaven: Brussels Airports communicatielijn voor de milieubewuste burger'.  In het juryverslag lezen we onder meer: 'De jury vond dit paper een genot om te lezen en prijst de schrijvers voor de gedurfde stellingname rondom het klimaatbeleid.'


Foto: Machteld LaureynsLink: https://www.cvs-congres.nl/juryrapport-2019