UAntwerpen en Cepa lanceren leerstoel rond letselpreventie

Datum: 14 januari 2020

Inleiding: Drie jaar lang investeert Cepa bvba in een leerstoel op UAntwerpen. Bedoeling is de zware havenarbeid veiliger en gezonder te maken.

De ‘Leerstoel letselpreventie bij zware beroepen door multidisciplinaire bewegingscoaching met stabilisatietraining en de ontwikkeling van ergonomische hulpmiddelen’ (kort: letselpreventie bij zware beroepen) richt zich op de analyse van oorzaken van belastingletsels bij zware lichamelijke beroepen en preventie van die belastingletsels door interventies, opvolging en veranderingsmanagement.

De focus ligt op de groep van containerkuipers die actief zijn in de haven van Antwerpen. De belastingletsels in deze groep zijn kritisch door verschillende factoren. Het beoogde resultaat is een nieuwe werkwijze van het lossen en zekeren van containers op schepen, waarin zowel de houding als het handelen van de containerkuiper geoptimaliseerd wordt naar ergonomie, via verbeterde opleiding, coaching en bijbehorend gereedschap. De Leerstoel wordt ingebed binnen de Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Prof. Stijn Verwulgen fungeert als leerstoelhouder, prof. Steven Truijen is copromotor.Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/giften-schenkingen/leerstoelen/