Herman Van Goethem is enige kandidaat-rector

Datum: 17 januari 2020

Inleiding: Universiteit Antwerpen organiseert rectorverkiezingen in maart.

Dit voorjaar organiseert de Universiteit Antwerpen rectorverkiezingen. Kandidaturen konden ingediend worden tot vrijdag 17 januari om 10 uur. Huidig rector Herman Van Goethem stelde zich kandidaat. Er stapte geen uitdager in de ring.

Op 31 augustus loopt het eerste mandaat van prof. dr. Herman Van Goethem als rector van de Universiteit Antwerpen af. Dat betekent dat er dit voorjaar rectorverkiezingen georganiseerd worden. Tot vrijdag 17 januari konden alle gewoon hoogleraren en hoogleraren die een voltijdse aanstelling hebben aan UAntwerpen, zich kandidaat stellen. Alleen huidig rector Van Goethem stelde zich kandidaat.

Dat betekent niet dat er geen verkiezingen zullen plaatsvinden. Van 9 tot 13 maart staat de eerste ronde van de verkiezingen op de agenda. De stemming levert maar een uitkomst op als de kandidaat-rector meer dan 50 procent van de stemmen behaalt: de kiezers kunnen immers ook blanco stemmen.

Iedereen brengt stem uit

Nieuw in deze verkiezingsprocedure is dat alle medewerkers en studenten van de Universiteit Antwerpen hun stem uitbrengen. In het verleden mochten alle professoren één stem uitbrengen. De andere geledingen (Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel, Administratief en Technisch Personeel en de studenten) werkten met een ‘kiescollege’. Voorafgaande verkiezingen bepaalden wie in het kiescollege mocht zetelen.

De Raad van Bestuur gooide het roer om. “Iedereen mag nu een rechtstreekse stem uitbrengen”, zegt prof. Herwig Leirs, voorzitter van de Raad van Bestuur. “Wel varieert het gewicht van de stemmen: de stemmen van de professoren zijn goed voor tweede derde. Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel, Administratief en Technisch Personeel en de studenten zijn telkens goed voor elf procent van de stemmen.”

Op 1 september begint een nieuwe termijn van vier jaar. Op de Universiteit Antwerpen kan een rector maximaal twee termijnen aanblijven.