"Kortere doorlooptijd zou veel kosten besparen"

Datum: 19 januari 2020

Inleiding: UAntwerpen en bedrijven geven onderzoek naar binnenvaart boost via Leerstoel Dennie Lockefeer.

De binnenvaart speelt vandaag al een belangrijke rol in onder meer de Antwerpse haven. Maar het kan nog doeltreffender, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen. Werk op de plank dus, een uitdaging die opgenomen wordt binnen de Leerstoel Dennie Lockefeer. Op maandag 20 januari staat de inauguratie op het programma.

Op maandag 20 januari gaat de Leerstoel Dennie Lockefeer officieel van start aan de Universiteit Antwerpen. Ter nagedachtenis van Dennie Lockefeer (1976-2019), die Managing Director Port & Intermodal Logistics bij Van Moer Logistics was, slaan 29 bedrijven de handen in elkaar om het wetenschappelijk onderzoek naar de binnenvaart een stevige boost te geven. Tijdens zijn carrière werd Lockefeer door de brede havengemeenschap en door de academische wereld enorm gewaardeerd voor zijn inzichten en expertise.

“Dit is werkelijk een uniek verhaal”, vertelt Dimitry Beuckelaers van het Antwerpse Universiteitsfonds. “Nooit eerder werd een leerstoel gefinancierd door 29 verschillende bedrijven, met zeer gevarieerde profielen en direct of indirect verbonden met de havengemeenschap. Ook particulieren kunnen – verenigd als ‘De Vrienden van de Leerstoel Dennie Lockefeer’ – een bijdrage leveren. Iedereen engageert zich alvast tot 2023, met mogelijkheid tot verlenging.”

Duurzame toekomstvisie

De leerstoel zet in op onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Op onderwijsvlak komt er onder meer een jaarlijkse prijs voor de beste scriptie binnenvaart. Onder het luik dienstverlening zal er jaarlijks een lezing over het thema binnenvaart georganiseerd worden. Maar de focus komt bij onderzoek te liggen. Vertrekkend van de Europese Green Deal (inzetten op een actief modalshiftbeleid) staat de relatie tussen duurzame containerbinnenvaart en capaciteit (maritieme terminal, inland terminal en magazijnen) centraal in het onderzoek.

“Allereerst zal Ruben Van Deuren aan een doctoraat over de containerbinnenvaart werken”, zegt prof. Christa Sys, verbonden aan de Onderzoeksgroep Transport en Ruimtelijke Economie van de Universiteit Antwerpen. “Bedoeling is om tot een duurzame toekomstvisie voor de binnenvaart te komen. Het uitgangspunt is de mobiliteitsproblematiek in en rond Antwerpen, en bij uitbreiding België. De sector heeft dringend nood aan wetenschappelijk onderbouwd out-of-the-box-denken.”

Binnenvaart vaak tweede keuze

De Universiteit Antwerpen bouwde de voorbije jaren al de nodige expertise op binnen het domein van de binnenvaart. Zo werd recent een studie afgerond naar de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de binnenscheepvaart in de haven van Antwerpen. In de modal split van de haven speelt de binnenvaart, goed voor een aandeel van 30%, een belangrijke rol.

“Factoren als kostenefficiëntie, veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke voordelen, maar de grote variatie in de doorlooptijden en de lange wachttijden vormen een probleem”, aldus prof. Thierry Vanelslander, copromotor van de Leerstoel. “De oorzaak ligt in het feit dat binnenvaart vaak maar een tweede keuze is.”

Aanzienlijke kostenbesparingen

Drie aanbevelingen komen naar voren. Allereerst kan dialoog tussen alle actoren in de maritieme keten helpen. Sys: “Verscheidene initiatieven worden binnen de Antwerpse havengemeenschap genomen. Deze blijken niet altijd even succesvol en missen vaak wetenschappelijke onderbouwing. Hier was Dennie Lockefeer zich bewust van. Hij moedigde wetenschappelijk onderzoek hieromtrent dan ook aan.”

Ten tweede geeft het onderzoek aan dat digitale oplossingen de realtime kunnen bevorderen. De combinatie van ICT-initiatieven zorgt voor een optimalisatie van de binnenvaart, een efficiëntieverhoging voor alle actoren in de keten en de aantrekkelijkheid van de haven van Antwerpen.

De kostenbesparingen door het verminderen van de doorlooptijd kunnen ten derde voor de verladers aanzienlijk zijn. “Dat geldt vooral voor het verzenden van containers naar locaties die relatief dicht bij de haven liggen, omdat de totale logistieke kost meestal door andere kostencomponenten dan de pure transportprijs wordt bepaald”, legt Vanelslander uit. “Op lange afstand wordt het effect van onbetrouwbaarheid van het binnenschip minder. Dit betekent dat als een modale verschuiving naar het binnenschip wordt nagestreefd, een verbetering van de betrouwbaarheid van de afhandeling van binnenschepen de totale logistieke kost voor het korteafstandstransport zou verminderen en bijgevolg het gebruik van de binnenvaart zou stimuleren.”Link: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/giften-schenkingen/giften-schenkingen/wat-kan-u-steunen/leerstoel-dennie-lockefeer/