Het verdriet van Spanje: een natie op zoek naar zichzelf

Datum: 27 april 2020

Inleiding: Prof. Christiane Stallaert (UAntwerpen) brengt een boek uit om de geschiedenis van Spanje, en zo ook Europa, beter te leren kennen.

Wie vandaag Europa wil begrijpen, moet Spanje begrijpen: de historische schakel tussen Europa en Afrika, tussen christendom en islam. In Het verdriet van Spanje schetst Christiane Stallaert het volledige beeld van een natiestaat in crisis. Stallaert is gewoon hoogleraar Spaanse en Latijns-Amerikaanse Studies en Interculturele Communicatie aan de Universiteit Antwerpen. Haar onderzoek is gericht op etniciteit, nationalisme en interculturaliteit.

In Spanje zijn begrippen zoals reconquista, omvolking, islamisering terug van nooit weggeweest. Vijfhonderd jaar lang stonden ze centraal in een moeizaam en pijnlijk proces van natievorming, getekend door etnische zuiveringen en burgeroorlogen. Drie breuklijnen stonden de vorming van een homogene natie in de weg: religieuze tegenstellingen (christenen, moslims en joden), ideologische (liberalen en conservatieven) en territoriale (centrum en periferie). Hoe verhouden deze breuklijnen zich tot elkaar? Welk licht werpen ze op de ‘Catalaanse kwestie’ die vandaag het internationale nieuws haalt?Link: https://www.uitgeverijvrijdag.be/cataloog/non-fictie/het-verdriet-van-spanje-een-natie-op-zoek-naar-zichzelf