De verbeelding van de leeuw: een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen

Datum: 19 mei 2020

Inleiding: Gertjan Willems (UAntwerpen) en Bruno De Wever (UGent) brengen interdisciplinair onderzoek samen naar de rol van pers, literatuur, film en televisie in de vorming van een Vlaamse natie.

Cover De verbeelding van de leeuw, Gertjan Willems en Bruno De WeverIn ‘De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen’ brengen filmwetenschapper Gertjan Willems (UAntwerpen) en historicus Bruno De Wever (UGent) interdisciplinair onderzoek samen naar de rol van pers, literatuur, film en televisie in de vorming van een Vlaamse natie.

Het boek onderzoekt de relatie tussen media en natievorming sinds de 19e eeuw tot op vandaag. Willems benadrukt dat die relatie anno 2020 springlevend is: “De natie moet worden verbeeld om te kunnen bestaan. De Vlaamse regering, met Vlaams-nationalisten in de cockpit, heeft dat goed begrepen. Daarom zet zij in op een Vlaamse canon. Daarom ook vraagt zij aan de publieke omroep om de Vlaamse identiteit te versterken. Media en cultuur worden ingeschakeld om de natie te verbeelden.”

Een interdisciplinair verhaal

Bruno De Wever en Gertjan Willems brachten historici, media- en communicatiewetenschappers, politicologen en taal- en letterkundigen samen om een interdisciplinair verhaal te vertellen over media en Vlaamse natievorming.Link: https://advn.be/nl/publiek/publicaties/de-verbeelding-van-de-leeuw-een-geschiedenis-van-media-en-natievorming-in