UAntwerpen is klaar voor bijzondere examenzittijd

Datum: 29 mei 2020

Inleiding: Eigen campussen, Antwerp Expo en Waagnatie verwelkomen studenten vanaf maandag.

Maandag 1 juni beginnen de examens op de Universiteit Antwerpen. Die zullen – in alle veiligheid – georganiseerd worden op de eigen campussen, in de Waagnatie en in Antwerp Expo. “Onze studenten kunnen in veilige en comfortabele omstandigheden examen afleggen.”

De organisatie van een examenzittijd is altijd een hele klus op een universiteit. Denk alleen maar aan het uittekenen van de examenroosters. In coronatijden is de uitdaging uiteraard nog een stuk groter. De Universiteit Antwerpen besloot om de examens fysiek te organiseren, maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden gebeuren, met respect voor de geldende regels rond social distancing en hygiëne.

“Een speciale taskforce bereidt de junizittijd reeds voor sinds maart”, vertelt rector Herman Van Goethem. “Tussen 1 juni en 3 juli organiseren we ongeveer 3000 examenactiviteiten, van mondelinge examens voor tien studenten tot schriftelijke proeven voor een groep van zeshonderd studenten. Voor de kleinere groepen, tot vijftig studenten, vinden de examens plaats op de eigen campussen. Er werd voortdurend afgetoetst met Erika Vlieghe en Pierre Van Damme, experten uit eigen huis.”

Sporthal wordt examenlokaal
De campussen werden de voorbije weken ‘coronaproof’ gemaakt: er kwam extra sanitair, looplijnen werden aangebracht, handgel staat ter beschikking. In de aula’s kregen de zitjes die gebruikt mogen worden een speciale markering, zodat de anderhalvemeterregel altijd gerespecteerd kan worden. De sporthal op de Stadscampus onderging een gedaanteverwisseling en is nu een lokaal waar 160 studenten examen op de computer kunnen afleggen.

Waagnatie   Waagnatie
De Waagnatie is klaar om de studenten van UAntwerpen te verwelkomen.

Om grotere groepen studenten examen te laten afleggen wijkt UAntwerpen uit naar de Waagnatie en naar twee hallen in Antwerp Expo. Beide locaties werden de voorbije dagen klaargestoomd om vanaf maandag studenten te ontvangen. Daar komt net iets meer bij kijken dan het klaarzetten van tafels en stoelen. Zo werden er grote wachtruimtes gecreëerd, van waaruit de studenten via verschillende ingangen naar hun vooraf toegewezen plaats kunnen stappen. Ook hier uiteraard looplijnen, sanitair en handgel. Het Rode Kruis voorziet ook permanentie op beide locaties.

Online Blok Breaks
Donderdagavond kregen de studentenvertegenwoordigers van de universiteit een preview in Antwerp Expo. “De universiteit heeft serieus werk gemaakt van de organisatie van de examens”, klonk het. “We krijgen de mogelijkheid om de examens op een goede manier af te leggen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat veel studenten met extra stress zitten. Zeker voor eerstejaars is deze situatie lastig. Samen studeren in de bib zit er nu niet in. Blokken is voor vele studenten een sociaal gebeuren, nu is het eerder ieder voor zich.”

“De voorbije periode was voor onze studenten natuurlijk niet de meest eenvoudige”, zegt Ann De Schepper, vicerector onderwijs. “En ook de examenreeks wordt anders dan anders. Iedereen kan in comfortabele en veilige omstandigheden examen afleggen. We denken ook aan hun mentale welzijn: uiteraard zijn de studentenbegeleiders ook in juni bereikbaar voor een babbel, en via het digitale platform vanuituwkot.be bieden we onze studenten twee keer per week Blok Breaks aan. Dat worden korte pauzemomenten, ingekleed door muzikanten, door stand-up comedians en zo.” 

Antwerp Expo
In Antwerp Expo leggen tijdens sommige sessies 801 studenten examen af.
 

Enkele cijfers over de examenperiode:

  • Op vijf weken tijd zullen ongeveer 13 000 studenten examen afleggen in de Waagnatie.
  • In Antwerp Expo gaat het om 18 000 studenten.
  • De grootste cohorte studenten die tegelijkertijd examen zal afleggen in de Waagnatie telt 584 studenten, die in groepen onderverdeeld worden.
  • In Antwerp Expo zal de grootste groep 801 studenten tellen, die ook in afzonderlijke groepen worden onderverdeeld.
  • UAntwerpen kocht 100 000 mondmaskers aan. Een mondmasker is verplicht bij het binnengaan, maar mag indien gewenst tijdens het examen worden afgezet.


Link: http://www.uantwerpen.be/corona-examens